Online fractieoverleg CDA en CU Hollands Kroon

Hollands Kroon – Met de komende gemeenteraadsvergadering in zicht vergaderen de fracties ook weer ter voorbereiding. Uiteraard gebeurt dit nog steeds online, maar ook daar zijn belangstellenden welkom.

De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 10 februari om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Indien geïnteresseerden aan het overleg willen deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. Deelnemers ontvangen dan van hem een digitale uitnodiging.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 18 februari  besproken. Ook als deelnemers met de fractie over andere onderwerpen willen spreken zijn zij van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie hiervoor. Deelnemers kunnen uiteraard ook op andere wijze  onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

CU
Maandag 8 februari houdt de fractie van de ChristenUnie haar openbare fractievergadering. Deze vergadering begint om 20:00. Ook in deze vergadering gaat het vooral over de onderwerpen die op de agenda staan voor de raadsvergadering van 18 februari. Meepraten of inspreken? Stuur dan een e-mail naar fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of bel naar 06 371 272 64.

Mobiele versie afsluiten