Den HelderPolitiek

Den Helder: Geen recycletarief voor 2025 ondanks aansporing HVC

Advertentie:

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder wil de invoering van een recycletarief voor 2025 niet overwegen. Dat valt te lezen in een evaluatie van de gemeentelijke overeenkomst met afvalverwerker HVC. Buurgemeente Hollands Kroon voerde het recycletarief, of Diftar, een jaar geleden wel in: Inwoners daar betalen per keer dat zij afval aanbieden een paar euro. Volgens de HVC gaat Den Helder de landelijke doelstellingen qua hoeveelheden afval niet halen zonder recycletarief.

In 2021 liet wethouder Michiel Wouters al weten dat de havenstad nog niet klaar is voor een dergelijke ontwikkeling. Hij zei toen dat Den Helder goed zal kijken naar hoe het recycletarief zich ontwikkelt in Hollands Kroon. Ook zei Wouters dat er in Den Helder reeds gewerkt wordt om de hoeveelheid restafval terug te dringen en dat hij eerst wil aanzien of het met de huidige middelen lukt. In Den Helder werd in 2021 gemiddeld 186 kilo restafval per inwoner opgehaald door HVC. Landelijk wordt ingezet op een doelstelling van 100 kilo per persoon.

Uit de resultaten van 90 procent van de Nederlandse gemeenten, eigen ervaringen van HVC én ook uit de NVDR benchmark blijkt dat de invoering van een prijsprikkel nodig is om zowel de afvalscheiding te verbeteren als de kosten beheersbaar te houden. Daarom kiezen steeds meer gemeenten voor een recycletarief. Ondanks dat er in Den Helder dus nog veel te winnen valt en dat bijna een halvering van de hoeveelheid afval nodig is wil het college het invoeren van zo’n prijsprikkel nog niet overwegen. In de evaluatie over de samenwerking met de HVC benadrukt het college nogmaals dat zij tot ten minste 2025 geen heil zien in de invoering van een recycletarief.

Nieuwe methode Den Helder niet genoeg
In plaats daarvan hoopt zij op resultaat door de nieuwe manier van inzamelen met verzamelcontainers voor restafval en speciale bakken voor oud papier, plastic en PBD. Hiermee is de hoeveelheid restafval dat gemiddeld per jaar en per inwoner wordt ingezameld in vijf jaar tijd met bijna 100 kilo gedaald. Echter, de ervaring van de HVC is dat dit uiteindelijk niet voldoende zal zijn om de doelstellingen te behalen: “Het resultaat van gemeente Den Helder bevindt zich in 2021 rond de 185 kilogram per inwoner per jaar. Dat de hoeveelheid restafval na invoering van de minicontainer voor plastic, blik en drinkverpakkingen in eerste instantie fors daalt maar dan consolideert op dat niveau, is ook de ervaring bij andere gemeenten waar HVC het grondstoffenbeheer verzorgt.”

Met andere woorden: De plannen van de gemeente zijn in de ogen van de HVC niet genoeg. De HVC spoort het college dan ook aan een Diftar te overwegen: “De gemeente is bestuurlijk en ambtelijk geïnformeerd over het op enig moment invoeren van het recycletarief als het middel om de hoeveelheid restafval daadwerkelijk fors terug te dringen richting in eerste instantie 100 kilo per inwoner én inwoners die hun afval goed scheiden daarvoor ook te belonen in hun portemonnee.” In buurgemeente Hollands Kroon heeft de invoering van een Diftar in het eerste jaar gezorgd voor een flinke afname in de hoeveelheid restafval. Het heeft door verschillende autonome ontwikkelingen echter nog niet gezorgd voor een afname van afvalstoffenheffing die inwoners moeten betalen. Wel heeft het volgens HVC en de gemeente een remmend effect gehad op de stijgende kosten.

HVC en gemeente tevreden met elkaar
Uit de evaluatie wordt duidelijk dat de gemeente Den Helder en de HVC tevreden zijn over de samenwerking. Het college heeft begrip voor de stijgende kosten, maar wil de gemeenteraad en de inwoners wel beter kunnen informeren over de opbouw van de afvalstoffenheffing en de redenen waarom deze stijgt. Daarom heeft zij de juiste informatie van de HVC nodig. Als verbeterpunt noemt de gemeente onder andere een snellere afhandeling van afvaldumpingen en een betere beheersing van onkruid in de openbare ruimte. De HVC wil dan weer beter geïnformeerd worden over wegafsluitingen waardoor het ophalen van afval bemoeilijkt wordt. De inwoners geven de afvalinzamelaar gemiddeld een cijfer tussen de 6,5 en de 7 wanneer het gaat om dienstverlening, beheer van de openbare ruimte en de afvalinzameling.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button