Politiek

Woonvisie: wonen in Hollands Kroon moet betaalbaar blijven

Advertentie:

Anna Paulowna – Het is, gelet op het woningtekort in Nederland, wellicht een van de meest belangrijke documenten in deze vier jaar in Hollands Kroon. De woonvisie van Hollands Kroon is nu in concept gereed en ondergaat nog drie weken inspraak voor hij naar de gemeenteraad gaat. Iedere gemeente moet een woonvisie hebben die niet ouder is dan vijf jaar. De oude woonvisie uit 2021 had dus nog even meegekund. Toch heeft Hollands Kroon met spoed aan een nieuwe woonvisie gewerkt vanwege de grote behoefte aan betaalbare woningen.

De concept woonvisie rust op vier pijlers. Beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen, zorg en welzijn. Het is verfrissend om te zien hoe Hollands Kroon zich bij de regie op het bouwen van woningen wil laten ondersteunen door flink wat nieuw instrumentarium in te zetten.

Het vorig jaar gehouden woonbehoefteonderzoek laat zien dat er naast arbeidsmigranten en landelijke opgaven als statushouders en Oekraïners veel instroom is vanuit de randstad en de grotere gemeenten in de regio. Dat maakt dat Hollands Kroon voor 2030 maar liefst 3200 woningen wil realiseren. Dat hoeft niet uitsluitend met nieuwbouw, maar kan ook door andere instrumenten in te zetten zoals woningsplitsing of het beter benutten van agrarisch vastgoed. Andere mogelijke en te onderzoeken beleidsmaatregelen zijn de zelfbewoningsplicht, startersleningen, mantelzorgwoningen en een verplichte afdracht aan een vereveningsfonds als een ontwikkelaar onvoldoende sociale huur kan of wil bouwen. Om sociale nieuwbouw verder te stimuleren kan de gemeente ook een actief grondprijsbeleid toepassen voor de uitgifte van gronden aan woningcorporaties.

Woning en zorg
Door de toestroom richting Hollands Kroon, het woningtekort en de stijgende rente kunnen veel inwoners van Hollands Kroon maar moeilijk een woning vinden. Daarnaast zijn er veel senioren die zich oriënteren op een beter bij hun levensfase passende woning. Verder zijn er senioren die op zoek zijn naar een woning die gecombineerd kan worden met het verkrijgen van zorg. De woonvisie wordt daarom ook ingezet als bouwsteen van de nog op te zetten gemeentelijke woonzorgvisie. “Het gaat namelijk ook om de leefbaarheid van dorpen”, aldus Wethouder Mark Versteeg. “Woningen bouwen is niet alleen stenen stapelen, we proberen gemeenschappen te bouwen waarmee ook de faciliteiten in kleine dorpen overeind kunnen blijven. Oud worden in je eigen dorp hoort daar ook bij, dus moeten we zorgen dat ook daar levensloopbestendige woningen kunnen komen.”

Hollands Kroon gaat de nieuwe instrumenten primair inzetten om te zorgen dat woningen betaalbaar blijven en vaker terecht komen bij de beoogde doelgroepen. Dat betekent extra nadruk op het toevoegen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Als dit wordt overgelaten aan de markt, komt het namelijk niet vanzelfsprekend goed. Het bouwen van meer ruime gezinswoningen, worden wel beter door de markt opgepakt. Ontwikkelaars vragen daarom om minder sturing en aandacht in deze woonvisie, maar blijven wel onderdeel van het bouwprogramma.

Inwoners
Voor de woonvisie zijn tal van lokale en landelijke beleidsdocumenten gebruikt zoals het recente woonbehoefteonderzoek en het coalitieakkoord. Ook zijn inwoners naar hun ideeën gevraagd in een enquête en zijn er gesprekken gevoerd met de corporaties, huurdersorganisaties, makelaars, ontwikkelaars en de gemeenteraad. Nadat de conceptvisie drie weken ter inzage heeft gelegen (in te zien op: denkmee.hollandskroon.nl) en eventuele op- en aanmerkingen zijn verwerkt zal de definitieve visie naar verwachting in maart of april richting de gemeenteraad gaan voor bespreking en besluitvorming.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

1 reactie

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button