Hollands KroonPolitiek

Hollands kroon ondersteunt organisaties in Coronatijd

Hollands Kroon – Gemeente Hollands Kroon stelt in eerste instantie € 487.000,- beschikbaar waar maatschappelijke organisaties en ondernemers een beroep op kunnen doen. Zij willen Maatschappelijke organisaties ondersteunen in hun exploitatie, maar ook bij het ontwikkelen van initiatieven.

Maatschappelijke organisaties die dreigen om te vallen, kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het Compensatie en Herstelfonds. Er is een continuïteitsprobleem, veroorzaakt door de corona-maatregelen, waardoor hulp nodig is. Uitgangspunt is dat organisaties zelf al een maximale inspanning plegen algemene reserve aan te spreken, maar de gemeente wilt voorkomen dat reserves uitgeput raken, zodat bijvoorbeeld geplande noodzakelijke investeringen op termijn niet uitgevoerd kunnen worden en waarmee de continuïteit van activiteiten op termijn onder druk komt te staan.

Ondersteuning
Hoewel het land nog midden in een lockdown zit, wil Hollands Kroon zich met het Compensatie en Herstelfonds ook richten op het herstel van de lokale economie en de sociale infrastructuur, financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld gericht op eenzaamheid en sociaal isolement, tijdelijke extra investering bij ondersteuning van kwetsbare groepen, investeringen in maatschappelijke accommodaties die noodzakelijk blijken uit door COVID-19 gerelateerde wet- en regelgeving en garantstelling voor de organisatiekosten van lokale evenementen na 1 augustus 2021.

Tot slot kunnen samenwerkingsverbanden, waarin lokale ondernemers verenigd zijn, in aanmerking komen voor een reactiveringsbijdrage. Bestedingsdoelen zijn vrij, maar gericht op voorbereidingen op versoepeling van maatregelen.

Toon meer

Famke Mulder

Dit bericht is geplaatst door Famke Mulder. Zij is stagiair bij Regio Noordkop en volgt de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam. Famke richt zich tijdens haar stage op redactiewerk, filmen en editen. Ze is bereikbaar via famke@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button