Den Helder

SSN slaat terug: “Reddingsbrigade leverde geen goed werk”

Den Helder – Het bestuur van de Stichting Strandexploitatie Noordkop voelt zich geroepen te reageren op uitlatingen van de Reddingsbrigade Den Helder, gedaan nadat vorige week bekend werd dat de SSN afscheid had genomen van de brigade voor wat betreft de bewaking van de Helderse stranden. De SSN spreekt van “halve waarheden”.

“In tegenstelling tot wat de RBDH ons wil laten geloven is er dit jaar, net als de voorgaande jaren gewoon bewaking op de stranden aanwezig”, benadrukt SSN-voorzitter Jan Roelofsen. “Die bewaking wordt wederom uitgevoerd door SSN strandwachten, net als de voorgaande tien jaar. Daarvoor krijgen we de Blauwe vlaggen en halen we ieder jaar als organisatie het predicaat 4 sterrenstrand, qua bewaking en reiniging.”

“De RBDH was betrokken ter ondersteuning van de strandbewaking en zou voor ons de opleiding van de strandwachten en de bewaking in voor – en naseizoen voor hun rekening nemen. Nadat de bewaking in voor- en naseizoen vorig jaar wederom slecht uitgevoerd werd en er vele andere zaken speelden die met het bestuur van de RBDH voor erg veel conflicten zorgden, hebben wij besloten om de samenwerking met de RBDH ook van onze kant stop te zetten.”

“Wij hebben de samenwerking niet alleen opgezegd omdat we het geld als organisatie niet vrij kunnen maken, we vinden de geleverde diensten niet naar behoren om daarvoor dit bedrag te betalen. Zeker niet omdat we de afgelopen jaren alle onkosten gedragen hebben en er zo goed als kwalitatief niets voor terugkrijgen. De huidige breuk in de samenwerking is ontstaan toen het bestuur van de RBDH ons gemeenschappelijke convenant, waarin staat wat zij voor diensten leveren, vorig jaar zelf heeft opgezegd, omdat het huidige bestuur geen boodschap zegt te hebben aan de afspraken die door vorige besturen gemaakt zijn in het verleden.”

Opleidingen strandwachten
“De afgelopen jaren zijn er helaas geen opleidingen gegeven door de RB, anders dan een ellenlange presentatie bij de introductie op de werving- en selectiedag en af en toe een bezoek van een instructeur op ongeregelde tijden. Onze strand- en postcommandanten, die de bewaking ieder jaar verzorgen, geven aan dat het lesmateriaal niet meer van deze tijd is en dat de kennis behoorlijk verouderd is. Wij willen de opleiding nu uitbesteden aan de gekwalificeerde opleiders, hierover zijn we in onderhandeling. Kwalitatief gaat er dus niets achteruit qua het opleiden van strandwachten.”

“Via de RBDH leiden we geen schippers meer op, wij willen dat iedere strandwacht met de boten om leert te gaan. Er zijn gewoon structureel te weinig opgeleide schippers beschikbaar bij de RBDH om veilig te kunnen bewaken. Dat komt de veiligheid beslist niet ten goede. We geven nu als SSN een eigen bootopleiding aan alle strandwachten, zodat er tijdens het seizoen voldoende gepatrouilleerd wordt op het water.”

Ambulancechauffeur
De RBDH heeft volgens de SSN een tekort aan gecertificeerde chauffeurs voor de ambulance en de beschikbare chauffeurs zijn vaak ook dezelfde als de schippers. “Met als gevolg dat als er geen chauffeurs beschikbaar zijn, dat de ambulance niet rijdt. In dat geval zetten we al een eigen voertuig in. Vanwege de veiligheid willen wij dat iedere strandwacht met een rijbewijs kan patrouilleren op het strand. We zetten nu een eigen voertuig in voor patrouille en geven, met hulp van een militaire instructeur, zelf 4×4 instructie aan de strandwachten.”

“De RBDH bepaalt wie er op de ambulance mag rijden en waarvoor de ambulance ingezet wordt. Wij betalen het overgrote deel van de kosten voor onderhoud, stalling, verzekering en gebruik. Er is een tankpas voor de brandstof door ons betaald. Dus hoezo er wordt niets betaald? Ondanks deze regelingen krijgen we steeds vaker rekeningen van de RBDH aangeboden met doublures van deze kosten.”

“De RBDH gaat slordig met de ambulance om en rijdt regelmatig schade, waar wij als organisatie voor mogen betalen. Wij kunnen dus niet bepalen, maar mogen wel betalen. Voor het komende seizoen vraagt de RB voor de inzet van de ambulance ten minste 20.000 Euro voor twee maanden inzet, met de opties voor het rijden van de boten nog meer. Voor die prijs kunnen we ieder jaar een nieuwe auto aanschaffen. Bovendien betalen we al erg veel voor een auto die door de gemeente aan de RBDH “om niet” geschonken is.”

Voor- en naseizoen
Bewaking door de RBDH in voor- en naseizoen is ver beneden peil, stelt de SDSN. “Regelmatig komen ingedeelde mensen niet opdagen of worden onttrokken voor andere evenementen. Vaak is alleen de post op Julianadorp de enige die bezet is, waar dan de mensen samen komen om met elkaar de dag door te brengen, terwijl de andere posten (Duinoord en Zandloper) dicht zijn. Dit melden we al vele jaren bij de RBDH, maar ondanks alle pogingen blijft dit gewoon slecht.”

De bewaking gebeurd op vrijwillige basis met een vrijwilligersvergoeding. “Dat is uniek, nergens anders in Nederland worden de vrijwilligers betaald, voor zover wij weten. De door de RB gefactureerde uren kloppen helaas nooit met onze eigen aanwezigheidsregistratie. Maar de opmerking dat er dus niets aan de RB betaald wordt is onwaar.”

“We hebben een scheiding in materiaal aangebracht, omdat dit een constante bron van ergernis was. Ondanks eigen materiaal worden bijvoorbeeld zwemvesten zonder overleg uit de posten gehaald en meegenomen voor eigen gebruik. Resultaat was dat op de eerste dag van het hoogseizoen er geen zwemvesten waren voor de mensen die met de boten varen. Hetzelfde geldt voor EHBO middelen, communicatie apparatuur (C2000) et cetera. Deze apparatuur is beschikbaar gesteld door de veiligheidsregio voor de strandbewaking, maar door de RBDH zonder overleg meegenomen uit de posten, omdat zij dat zien als hun eigendom. Hiermee komt de veiligheid echt in het geding.”

Kwaad bloed
De SSN is ook niet gelukkig met de ‘motie van wantrouwen’ die de brigade twee jaar geleden heeft ingediend bij de gemeente. Daarin stond dat de SSN de bewaking niet goed uit zou voeren, naar de visie van de RBDH. “Dit is gelukkig weerlegd en tegengesproken door de gemeente, maar hier is nooit op teruggekomen door de RB. Dit soort acties zet natuurlijk ontzettend kwaad bloed onderling.”

“In de afgelopen jaren hebben we vele nieuwe bestuurders bij de RBDH de revue zien passeren, ongeveer ieder jaar nieuwe mensen. Zeer capabele mensen als een beleidsmedewerker van de kustwacht, een instructeur van DHTC, een accountant die opteerde voor een bestuursfunctie en anderen. Zo gauw die met de SSN in gesprek gingen of zaken wilden oppakken, waren ze met een paar maanden weer weg, voordat ze ook maar enig voet aan de grond kregen. Hierdoor was het gewoon niet mogelijk ook maar iets van afspraken te maken. Deze afspraken worden terzijde geschoven of door nieuwe bestuursleden (zoals nu) gewoon simpelweg genegeerd.”

Goede samenwerking
De samenwerking van de leden van de RBDH met onze SSN strandwachten onderling verloopt gelukkig ieder jaar (nog) goed in het hoogseizoen. “Als bestuur wordt de RBDH door ons als onbetrouwbare partner gezien, die gemaakte afspraken niet nakomt of gewoonweg negeert. Voor ons reden niet in te gaan op het voorstel van de dienstverlening en zeker niet tegen de gestelde prijs van 30 duizend Euro. We hebben jaren de zaken voor ze geregeld en betaald en daar bitter weinig voor teruggekregen. Het is nu wel eens genoeg geweest”, aldus Roelofsen.

“Als laatste; we hebben overigens nog steeds geen reactie gehad op ons schrijven aan de RBDH over de samenwerking. De voorzitter zwijgt in alle talen en de rest van het bestuur is stil. Mogelijk te druk met het bestoken van de politiek en de lokale en landelijke media? We lezen dagelijks de stukken in de krant en krijgen de vragen via de politiek aangeleverd of worden ‘s avonds laat gebeld door landelijke actualiteitenprogramma’s. Goede zaak mannen, zo zet je Den Helder weer eens goed op de kaart!”

Roelofsen vat samen: “er wordt erg veel lawaai gemaakt door de RBDH over het opzeggen van de samenwerking. Als het bestuur net zoveel energie zou steken in het behalen van de doelstellingen van de vereniging, in plaats van het bestoken van de plaatselijke politiek en de (landelijke) media, dan zouden we er snel uit zijn met elkaar. Helaas is dat de laatste jaren niet gelukt.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

3 reacties

Back to top button
%d bloggers liken dit: