Hollands Kroon

Axxicom, corona en de bescherming van thuiszorgmedewerkers en hun cliënten

Hollands Kroon – Het heeft even geduurd, maar inmiddels vallen er in Hollands Kroon helaas ook steeds meer coronaslachtoffers. Daarom is er in toenemende mate reden om bezorgd te zijn over de gezondheid van de kwetsbare groepen in onze gemeente én over de gezondheid van de thuiszorgmedewerkers van Axxicom/Incluzio die bij deze groepen over de vloer komen.

Thuiszorgmedewerkers die voor Axxicom werken blijken echter geen enkele ondersteuning van hun werkgever te krijgen om zichzelf en hun cliënten tegen een coronabesmetting te beschermen. Axxicom vindt dit niet nodig, omdat de richtlijnen van de RIVM hiertoe niet verplichten.

Ook al zijn deze thuiszorgmedewerkers niet in dienst van Hollands Kroon, de gemeente is in het kader van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de zorg voor onze inwoners én dus ook voor de gezondheidsrisico’s die thuiszorgmedewerkers lopen tijdens de uitoefening van hun werk.

GroenLinks-raadslid Jan Eichhorn heeft het college van Hollands Kroonhierover enkele vragen gesteld:

  1. Bent u ervan op de hoogte dat de thuiszorgmedewerkers van Axxicom/Incluzio geen beschermingsmaterialen zoals mondkapjes, weggooischorten en weggooihandschoenen van hun werkgever krijgen en dat zij, als zij deze zelf aanschaffen, dit niet van hun werkgever vergoed krijgen?
  2. Bent u het met ons eens dat cliënten die thuiszorg krijgen tot een van de kwetsbaarste groepen van onze gemeente behoren?
  3. Bent u ervan op de hoogte dat het in kleine woningen vaak niet mogelijk is om de verplichte 1,5 meter afstand van elkaar te houden?
  4. Bent u het met ons eens dat het werken in een kleine ruimte zonder beschermende middelen onnodige risico’s met zich meebrengt voor zowel de cliënten als de thuiszorgmedewerkers? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe gaat u, als eerstverantwoordelijke voor de zorg, dit probleem oplossen?
  6. Bent u, wanneer Axxicom/Incluzio in dezen in gebreke blijft, bereid ervoor te zorgen dat de beschermende kleding voor de thuiszorgmedewerkers op zeer korte termijn voor hen kosteloos beschikbaar komt? Zo nee, waarom niet?

De antwoorden van het college op deze vragen staan vóór 30 april 2020 op ris2.ibabs.eu/Reports/Details/HollandsKroon/d57bbf6a-6fe3-4f3e-9e39-719ecaef3984

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button