Hollands KroonPolitiek

Fractievoorzitters Hollands Kroon besluiten tot digitaal vergaderen

Adverentie

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon gaat ondanks de coronacrisis wellicht toch weer vergaderen. Niet lijfelijk in de vertrouwde zaal van MFA De Ontmoeting, maar digitaal achter de eigen computer in de eigen woning van raadsleden. De fractievoorzitters van de lokale politieke partijen komen donderdag 2 april digitaal bij elkaar om via Microsoft Teams te overleggen of deze manier van vergaderen een optie is voor de komende maanden. Op deze manier kan besluitvorming door de gemeenteraad toch plaatsvinden. Via noodwetgeving is de lokale politiek tot 1 september 2020 in de gelegenheid gesteld om digitaal te stemmen waardoor vergaderen en het nemen van besluiten door de gemeenteraad weer mogelijk is.

De grootste fractie binnen de gemeenteraad, Senioren Hollands Kroon, juicht het initiatief toe. “Als de wetgever het toestaat, zijn wij voor digitaal vergaderen. Wij zijn van mening dat wat mogelijk is, digitaal afgehandeld kan worden”, zo laat fractievoorzitter Jip Pankras in een korte reactie weten.

Actueel en belangrijk 
Ook GroenLinks staat na de positieve besluitvorming door de Raad van State over de rechtsgeldigheid van digitale beraadslaging weer in de startblokken. “We kunnen verder”, aldus fractievoorzitter Lilian Peters, die aangeeft dat het presidium besluit welke zaken met prioriteit bij de eerste digitale vergadering behandeld worden. “Wat uitgesteld kan worden, wordt uitgesteld. Wat besproken en besloten moet worden niet.”

Aan onderwerpen voor behandeling bij GroenLinks geen gebrek. “Wij vinden de volgende dossiers actueel en belangrijk: de Sociaal Domein rapportage, de Regionale Energiestrategie plannen, de kadernota Erfgoedbeleid, de kadernota Financiën 2020, Huisvesting arbeidsmigranten (met name het gewijzigde principeverzoek Nieuwesluizerweg 42 in Slootdorp, ook bekend als Joods werkdorp), de schulddienstverlening, de gebiedsagenda Wadden en het Deltaplan Biodiversiteit als onderdeel van het programma Duurzaamheid”, somt Peters moeiteloos op.

Daarnaast heeft GroenLinks de afgelopen week schriftelijke vragen gesteld over de toezichthouder voor het sociaal domein (door raadslid Jan Eichhorn) en over het voornemen van Woonzorggroep Samen om de hoogbejaarde bewoners van verzorgingshuis Noorderlicht in Hippolytushoef in mei te verhuizen naar de zorglocatie Molenweid in Wieringerwaard. Dit ondanks het feit dat Molenweid momenteel is ingericht voor het verplegen van COVID-19 patiënten (ingediend door Lilian Peters zelf).

“Even wennen”
De gemeenteraad van Hollands Kroon deed de afgelopen weken noodgedwongen een stapje terug. “De situatie is voor iedereen ‘even wennen’, ook voor de fractie van de Partij van de Arbeid in Hollands Kroon”, aldus fractievoorzitter Sylvia Buczynski, die achter de schermen volop actief is gebleven. “Ons voorbereidende werk voor presidium en raadsvergaderingen gaat gewoon door: stukken lezen en je verdiepen in de materie. Voor overleg over de onderwerpen kunnen we met elkaar bellen en mailen zoals we dat gewend zijn. Ook met griffie, college en organisatie. We blijven gewoon onze vragen stellen. Het persoonlijke contact van de fractievergaderingen missen we wel. Het is altijd fijn om elkaar even te zien en te spreken. Je kunt wat directer op elkaar reageren, waardoor discussies of ‘brainstorms’ levendiger zijn. Digitaal vergaderen is net even anders.”

Ook het contact met de inwoners van Hollands Kroon is gebleven. “Vaak komen ook inwoners langs om aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp, meestal na telefonisch overleg of mailcontact. Dat laatste kan uiteraard nog steeds. We kunnen er minder op uit om ter plekke met mensen en organisaties in gesprek te gaan, maar de mobiele telefoon biedt, in beeld en geluid, veel mogelijkheden.”

Het aangepast werken als raadslid ten tijde van de coronacrisis biedt zowel voor- als nadelen. “Op de beeldvormende of informatieavonden krijgen we achtergrondinformatie over bepaalde onderwerpen en dat moeten we nu even missen. Daar staat tegenover dat veel informatie schriftelijk beschikbaar is en dat je de vrijgekomen tijd kunt benutten voor het leeswerk”, zo besluit Buczynski.

De griffie en ICT-medewerkers van de gemeente Hollands Kroon werken hard aan het digitaal vormgeven van vergaderen en inspraak. Of het zover komt, per wanneer en welke onderwerpen met prioriteit behandeld gaan worden, zal morgen duidelijk zijn.

CDA richt zich op duidelijkheid over gebiedsplan Wieringermeer en jaarrekening gemeente

Een nagekomen reactie van fractievoorzitter Sjaak Vriend van het CDA. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat digitaal vergaderen bij gemeente Hollands Kroon een zeer reële optie is en dat vooralsnog op donderdag 16 en 23 april vergaderd gaat worden. “Wij hebben even afgewacht hoe een en ander. zich zou ontwikkelen. Nu de maatregelen langer gelden, sluiten we aan bij de werkwijze van de raad, namelijk digitaal vergaderen als fractie. Daarnaast blijft telefonisch en app contact tussen de leden van de fractie doorgaan. Ook is er regelmatig telefonisch overleg tussen wethouder en fractievoorzitter. Zoals het er naar uit ziet, gaan we, raad en fractie, digitaal vergaderen. Los daarvan blijft het stellen van raadsvragen, technische vragen en telefonisch  contact met de wethouders gewoon mogelijk. Wij zijn en blijven altijd bereikbaar voor onze inwoners”, aldus Vriend, die aangeeft de ontwikkelingen op de voet te volgen.

“”Naast de landelijke maatregelen heeft ook het college al een aantal maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen. Nog niet duidelijk is hoe dit gaat voor maatschappelijke instellingen, stichtingen, verenigingen en dergelijke. Zolang niet bekend is wanneer de landelijke maatregelen eindigen, is het ook lastig, waar nodig,  oplossingen te  bedenken voor de deze groepen. Wij houden dit uiteraard goed in de gaten.”

Als het aan de CDA-fractie ligt, zal in één van de vergaderingen gesproken worden over het gebiedsplan Wieringermeer en de jaarrekening van de gemeente. “In overleg met de raad en de griffie wordt een prioriteitenlijst vastgesteld. Het is wenselijk op korte termijn om als raad duidelijkheid te verschaffen over het gebiedsplan Wieringermeer. Daarnaast zal de jaarrekening moeten worden vastgesteld. Als digitaal vergaderd kan worden, zal het mogelijk zijn ‘zo gewoon mogelijk’ te blijven functioneren. Alleen het contact met inwoners zal helaas digitaal of telefonisch moeten plaatsvinden. Wij nodigen degenen die iets onder onze aandacht willen brengen, dat ook op die manier te doen”, zo besluit fractievoorzitter Vriend van het CDA.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button