Den Helder

Huurverhoging Woningstichting pas per 1 januari 2021

Advertentie:

Den Helder – Huurders van Woningstichting Den Helder en Helder Vastgoed BV hoeven pas vanaf 1 januari 2021 de jaarlijkse huurverhoging te betalen. “Op deze manier willen wij onze huurders in deze bijzondere en moeilijke tijd ondersteunen. Dit scheelt het komende halfjaar afhankelijk van de hoogte van huur al gauw enkele tientjes per maand”, aldus Peter Kramer, financieel directeur Helder Vastgoed BV.

Verhuurders van woningen mogen jaarlijks de huurprijs aanpassen. De regering stelt elk jaar vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen en met welk gemiddeld percentage. Voor 2020 geldt dat de huren van individuele woningen afhankelijk van het inkomen maximaal met 6,6% mogen stijgen.

Na overleg met de Stichting Huurdersbelang, die de belangen van de huurders van Woningstichting en Helder Vastgoed behartigt, is er voor gekozen om (net als in voorgaande jaren) de huren niet afhankelijk van het inkomen te verhogen. Er wordt alleen gekeken naar het verschil tussen wat de woning eigenlijk aan huur waard is (de streefhuur) en de huur die daadwerkelijk voor de woning wordt betaald. Alleen huurders die minder huur betalen dan de streefhuur krijgen een huurverhoging van 2,6%.

Woningstichting houdt de woningen in goede conditie en investeert in de woningen, onder meer door het treffen van energiebesparende maatregelen als dakisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Bovendien moeten corporaties ook veel belasting betalen aan de rijksoverheid. Al die kosten betalen we onder andere met geld waarmee de huren worden verhoogd.

Huurverhoging per 2021
De huurverhoging wordt pas per 1 januari 2021 geïncasseerd. De huurverhoging gaat formeel in per 1 juli 2020. Dit betekent dat de huur per 1 juli aanstaande wordt verhoogd en tegelijkertijd met een zelfde bedrag administratief verlaagd. Op 1 januari 2021 komt de tijdelijke huurverlaging te vervallen. Eventuele verhoogde servicekosten, bijvoorbeeld voor schoonmaak algemene ruimten, worden ook pas per 1 januari 2021 doorberekend.

Alle huurders ontvangen binnenkort een brief waarin belangrijke informatie staat over de huurverhoging, het betalen van de huur en het eventueel bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button