Hollands KroonPolitiek

Voorbereiding nieuwbouw Wieringerwerf van start

Advertentie:

Wieringerwerf – Kwalitatief hoogwaardig wonen en leven in een aangename leefomgeving. Met die insteek werken Wooncompagnie en de gemeente Hollands Kroon aan de realisatie van nieuwbouwwoningen in de Patrijsstraat en Sternstraat in Wieringerwerf. De huidige woningen in deze straten maken plaats voor 42 woningen aan de Patrijsstraat en 14 woningen in de Sternstraat.

De locaties aan de Patrijsstraat en de Sternstraat in Wieringerwerf zijn eigendom van Wooncompagnie. Het vastgoedbedrijf en de gemeente Hollands Kroon werken samen aan de herontwikkeling van dit gebied. De huidige woningen vertegenwoordigen weliswaar een tijdperk in de geschiedenis van de Wieringermeer, maar voldoen al enkele jaren niet meer aan de huidige eisen. Om die reden heeft Wooncompagnie besloten deze woningen niet meer te renoveren, maar te slopen en nieuwbouw te realiseren. Dat is inmiddels zo goed als afgerond.

Nieuw bestemmingsplan noodzakelijk
Op basis van het bestemmingsplan Wieringerwerf mogen de toegestane hoogte, goothoogte, dakhelling en inhoud niet afwijken van de bestaande maatvoering. De nieuw te realiseren woningbouw wijkt echter af van de bestaande maatvoeringen en past dus niet binnen het huidige bestemmingsplan. “Een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Ook is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 37 woningen met bergingen en erfafscheidingen op de locatie Patrijsstraat met daarbij het verzoek om de coördinatieregeling toe te passen”, zo laat het college van B&W weten, die aan dat verzoek tegemoetkomt.

B&W heeft besloten de procedures voor de omgevingsvergunning Sternstraat-Patrijsstraat en die voor het bestemmingsplan gecoördineerd voor te bereiden. In de Wet ruimtelijke ordening is een coördinatieregeling opgenomen. Toepassing van deze regeling maakt het mogelijk om samenhangende besluiten gelijktijdig voor te bereiden. Dit bespoedigt de planvorming en biedt duidelijkheid voor omwonenden en belanghebbenden, omdat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gezamenlijk ter inzage liggen.

De afgelopen jaren zijn meerdere bewonersavonden georganiseerd over de realisatie van de woningbouw en de inrichting van het gebied. Belangrijke bespreekpunten op deze avonden waren de parkeervoorzieningen en de ontsluiting van het verkeer. De ontwikkeling van deze nieuwbouwwoningen past binnen de uitgangspunten van de Omgevingsvisie van Hollands Kroon en kent geen beperkingen op het gebied van milieuaspecten zoals natuur, bodem, geluid en luchtkwaliteit. Indien geen andere zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingebracht en bovendien geen ambtelijke wijzigingen noodzakelijk zijn, zal het bestemmingsplan ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button