Noord-Holland

CDA wil preventieve maatregelen tegen wolven

Adverentie

Noord-Holland – De problematiek rond de wolf wordt steeds ernstiger en daarom wil het CDA Noord-Holland regulering van de wolf, aanpassing van beschermde status en nieuwe maatregelen. Afgelopen tijd zijn er in verschillende provincies schapen gedood en verscheurd door wolven. Noord-Holland is naast Zuid-Holland de enige provincie waar de wolf nog niet is gesignaleerd. Willemien Koning, Statenlid namens CDA Noord-Holland: “Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de komst van wolven. Zo kunnen we voorkomen dat dieren onnodig verslonden worden. Daarom moeten we nu maatregelen treffen.”

Koning vervolgt: “Met name voor de schapenhouders is de situatie ernstig en is actie noodzakelijk. Momenteel leven er 15 tot 20 wolven in Nederland. De financiële schade bedraagt landelijk inmiddels al meer dan 75.000 Euro maar daarnaast is de angst en onzekerheid over behoud van de kuddes onder dierhouders in diverse provincies zeer groot”. In Noord-Holland herbergen wij relatief veel schapen. Schapenhouders verplaatsen hun kuddes regelmatig waardoor het plaatsen van hoge hekken nagenoeg geen oplossing is voor dit probleem. ,,We moeten in Noord-Holland tijdig met elkaar nadenken welke maatregelen we kunnen treffen. Daarom moet dit onderwerp snel op de agenda van onze provincie komen te staan”, aldus Koning.

Wolf-vrije gebieden
Het CDA wil dat alle provincies gaan inzetten op wolf-vrije gebieden en betere bescherming van schapen en ander vee tegen de wolf. Dit moet meegenomen worden in de update van het wolvenplan van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Dit is een gezamenlijke oproep van CDA Statenleden, CDA gedeputeerden Henk Jumelet (Drenthe) en Peter Drenth (Gelderland) en CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk. De CDA woordvoerders roepen daarnaast minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op om bij de Eurocommissaris op EU niveau aan te dringen op extra maatregelen om de wolvenoverlast tegen te gaan. De bescherming van de wolf is geregeld in de habitatrichtlijn bij de EU.

“Het niveau van bescherming van de wolf moet op Europees niveau minimaal 1 en liefst 2 tredes naar beneden. Als dat niet gebeurd komen ook N2000 doelstellingen in gevaar omdat die in diverse gebieden alleen behaald worden met begrazing door schapen”, aldus Tweede Kamerlid Derk Boswijk. Op maandag 28 februari 2022 behandelde de EU-commissie landbouw en plattelandsontwikkeling een resolutie over de bescherming van veehouderij en wolven in Europa. Daar heeft CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik ook gepleit voor betere regulering van de wolf.

Schapen
In 2018 heeft de wolf zijn herintrede gedaan in Nederland. Waar de wolven eerst nog in grotere natuurgebieden in Duitslands en midden Europa bleven, zwerven zij nu in veel provincies in Nederland rond. De gevolgen hiervan zijn merkbaar op het platteland waar de wolven vooral veel schapen toetakelen en lak hebben aan veiligheidsmaatregelen die veehouders treffen. De CDA-politici achten het niet mogelijk op dit moment om de wolf uit Nederland te verbannen maar willen zo spoedig mogelijk regulering met wolf-vrije gebieden in alle provincies om de situatie te verbeteren en preventief schade voorkomen.

“Het plaatsen van afrastering rondom de weides waar de schapen lopen, is op lange termijn zeker in Noord-Holland geen afdoende optie omdat veel kuddes steeds verweid worden naar andere percelen en omdat de wolven over hoge hekken heen kunnen springen. Alle percelen afrasteren met hoge hekken is ook niet wenselijk omdat andere dieren zich dan ook niet meer kunnen verplaatsen”, vindt Willemien Koning. “Zolang er nog geen sprake is van wolf-vrije gebieden moet er echter wel vergoeding beschikbaar zijn voor het plaatsen van hekwerk, voor de arbeid die daarmee gemoeid is en voor het vergoeden van eventuele schade op het moment dat de wolf ook in Noord-Holland kuddes gaat aanvallen.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

2 reacties

  1. Wat een idioterie ,er zijn hier helemaal geen wolven en de kans dat ze komen is voorlopig nog erg klein.
    Reguleren ? net als de vossen zeker die nu massaal gedood worden door zgn “jagers”.
    s nachts met lichtbakken ,nachtzicht en warmtebeeld apparatuur.Zieke figuren die dit doen.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: