Hollands KroonPolitiek

Weinig waardering voor motie kernenergie Hollands Kroon

Anna Paulowna – Tijdens de laatste raadsvergadering van Hollands Kroon is een motie over kernenergie behandeld. De indieners van deze motie, Onafhankelijk Hollands Kroon en de VVD, vroegen het college van B&W een visie te ontwikkelen op het realiseren van kernenergie en gaven als voorbeeld een minikernreactor. Na behandeling van de motie binnen de raad besloten de indieners om de motie in te trekken wegens gebrek aan steun. Toch is niet uitgesloten dat het bespreken van kernenergie in de gemeenteraad van Hollands Kroon terugkomt. Mogelijk eerder dan verwacht, namelijk in 2021.

Namens de initiatiefnemers tot het indienen van de motie nam raadslid Pruimboom van Onafhankelijk Hollands Kroon het woord. “Wij willen het college oproepen een visie over kernenergie te ontwikkelen en door middel van een raadsinformatiebrief de raad hierover voor de zomer te informeren. In de RES (Regionale Energiestrategie) is enkel aandacht voor zon- en windenergie. Wij vinden het niet juist om energiebronnen uit te sluiten. We hebben te maken met klimaatproblemen die ons allen aangaan en nu wordt een rendabele energiebron als kernenergie op voorhand al uitgesloten.”

Motie rammelt
De eerste reactie op deze motie kwam van raadslid Eichhorn van GroenLinks en was met recht een vragenvuur aan het adres van de indieners. “Wat stellen de indieners zich hierbij voor? Een uraniumvergiftiging en voor eeuwen niet bewoonbaar gebied? Dat spul moet voor 100 jaar afkoelen en daarna voor 250.000 jaar onder de grond worden opgeborgen. Het mag absoluut niet in handen vallen van terroristen. Kunt u dat garanderen? Waar komt de kerncentrale in onze gemeente te staan? Waar moeten we het afval opslaan? Hier gaat het college toch helemaal niet over? De hoogte van beveiligingskosten? De inhoud van deze motie rammelt aan alle kanten. Kernenergie is niet veilig en bovendien zijn we afhankelijk van grondstoffen die we niet hebben in Nederland. Het is veel te duur en de volgende generaties worden opgezadeld met het afval.”

De reactie van Senioren Hollands Kroon bij monde van fractievoorzitter was korter, maar net zo duidelijk. “Wij hebben ontzettend veel moeite met deze motie. Alternatieven zijn inderdaad niet aan de orde, maar om kernenergie daaruit te pikken, is ons veel te eenzijdig. De onderbouwing om voor kernenergie te kiezen ontbreekt ook.”

Volkomen achterhaald
“Het was wachten op het balletje van kernenergie wat zou worden opgegooid bij de Regionale Energiestrategie”, zo verzuchte fractievoorzitter Buczynski van de PvdA. “Dit is een brede maatschappelijke discussie die we niet moeten voeren in onze gemeente. De kosten van de bouw van een kerncentrale en kernenergie zijn te hoog. Daarnaast beveiligingskosten. De producent Rolls Royce van deze minikerncentrale geeft aan deze pas in 2030 te kunnen leveren. Het woord minikerncentrale is misleidend, want deze centrale is namelijk net zo groot als de kerncentrale in Borssele. Wind is gratis en bovendien ben je hierbij niet afhankelijk van een producent”, zo verwoordde Buczynski het standpunt namens de PvdA.

Ook bij D66 en de ChristenUnie was direct duidelijk dat zij de motie niet zouden steunen. “Onze partij is geen voorstander van kernenergie al is het goed om over zaken te blijven praten. De ontwikkeling bij Rolls Royce voor een kleine reactor staat volledig in de kinderschoenen. Mogelijk is een dergelijke centrale pas in 2030 operationeel. Een onderzoek naar de kosten is veel te voorbarig. Dit moet niet gebeuren vanuit de gemeente, maar vanuit een hoger overheidsorgaan”, aldus raadslid Versluis namens D66.

Raadslid Groot van de ChristenUnie liet niets heel van de motie. “Echt een heel erg slecht idee. Wij gaan hier niet over. Dit is een Rijksaangelegenheid. Heel gevaarlijk om radioactief materiaal te verspreiden. Dat wil je beperken en niet verspreiden. Kernenergie met al dat afval is volkomen achterhaald: Halve oplossingen zijn geen oplossingen.” Raadslid Sybenga van Anders! was kort en duidelijk. “Niet mee instemmen en een voorkeur voor het waterstofsysteem.” Fractievoorzitter Vriend van het CDA was net iets uitvoeriger. “Bepaalde onderwerpen zijn voorbehouden aan de Rijksoverheid. We doen wel onderzoek, maar of het er ooit van komt? We moeten die lijn vasthouden en niet doen wat aan de overheid toebehoort.”

Immoreel voorstel
Na zoveel duidelijkheid van collega-raadsleden meldde Pruimboom tot slot: “We willen geen enkele vorm van energie uitsluiten wanneer we de Regionale Energiestrategie vaststellen. Het gaat ons om het afgeven van een signaal.” Wat bij raadslid Eichhorn van GroenLinks de reactie opriep dat “het bijna een immoreel voorstel is als je met zoiets komt.”

Tot slot was het woord kort aan wethouder Meskers. “We hebben het nu over RES 1.0. Wat doen we met wind- en zonne-energie? Bij RES 2.0 gaan we wel naar innovaties kijken zoals blauwe energie, geothermie (aardwarmte), thorium maar ook kernenergie. Nu is het daarvoor te vroeg. Eerst RES 1.0. In de zomer van 2021 komt een vervolg en spreken we over RES 2.0.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button