Column: Angst voor verandering op Willemsoord

Willemsoord is in ontwikkeling en sommige mensen vinden dat eng. Ze zien beren op de weg waar enthousiasme over alle mogelijkheden meer op zijn plaats zou zijn. Nu wordt er weer gediscussieerd over de komst van een hotel, met een toon alsof de invulling van één of enkele gebouwen desastreuse en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor Den Helder. Oppositieleden wegen dit geluid te zwaar en vergeten bij hun eigen idealen te blijven. Ze pakken elk tegengeluid op als zijnde de eigen visie. Van een duidelijk standpunt is geen sprake meer.

De hevigheid van de discussie is misplaatst. Er zijn zeeën van ruimte. Welke stad heeft zo dicht bij het huidige centrum nog zoveel ruimte beschikbaar om vrij in te vullen? De ontwikkeling van het gebied is een unieke kans, maar wordt door velen niet als zodanig herkend. Het verbaast mij ook dat sommige raadsleden denken dat zij mogen en moeten beslissen over de vestiging van individuele ondernemingen. Nee, u mag niet weer stemmen over de komst van een hotel als u reeds bepaald heeft dat dit mag in de omgevingsvergunning. De herhaaldelijke en misplaatste overschatting van de eigen invloed door oppositieleden begint pijnlijk te worden.

Uit het oog lijkt te zijn verloren waar het uiteindelijk om draait: De toegevoegde waarde van het gebied aan de stad Den Helder. Specifieker nog: De waardering van haar inwoners. Bijna 3500 Google-recensies geven Willemsoord gemiddeld een 4,4 uit 5. Overweldigend positief en daarmee bewijs voor de stelling dat oppositiepartijen de tegengeluiden uitvergroot presenteren. Blijkbaar voorziet het gebied Willemsoord voor een grote mate in de behoeften van de burgers. Behalve speculaties zijn er geen geluiden die wijzen op incompatibiliteit van de huidige ondernemingen en kennelijk vinden mensen het fijn om een dagje maritieme cultuur en historie te combineren met een bezoek aan een restaurant en wellicht daarna nog even naar de bioscoop of het casino te gaan. Dit faciliteren en verder uitbreiden is vele malen belangrijker dan de mening van één of enkele ondernemers, zelfs al zou dit ingaan tegen hun belangen, wat naar mijn inziens überhaupt niet het geval is.

Deze ondernemers hebben ook geen enkele legitimiteit om te mogen bepalen wie of wat zich mag vestigen op gemeenschappelijke grond. Sinds wanneer bepalen private partijen vanuit angst voor concurrentie hoe de stad zich moet ontwikkelen? De verloedering van het gebied toont tevens aan dat maritieme ondernemers eerder weinig zorg hebben gehad voor de belangen van de stad. Het draait ze gewoon om één ding: Hun eigen inkomen. De bezwaren over het verlies van het historisch maritieme karakter lijken daarom krokodillentranen, zij gaven pas iets om het verval en de uitstraling van het gebied toen ze bang werden om geraakt te worden in hun eigen portefeuille. Het is eigenlijk lachwekkend dat er serieus geageerd wordt tegen het verbouwen en in gebruik nemen van leegstaande en vervallen gebouwen, dit zou juist gevierd moeten worden.

Angstige conservatieve senioren die graag willen dat alles bij het oude blijft en ondernemers met financieel belang zullen altijd bezwaar blijven indienen tegen veranderingen. Dit is universeel, in elke gemeente, bij elke vorm van nieuwbouw. Deze geluiden mogen er zijn, maar zeggen niks over de objectieve wenselijkheid van de geplande ontwikkelingen. Zoals het college ook beaamt: Het gaat niet om de belangen van individuen, maar om belangenafweging. Daar hebben we dan ook een bestuur voor. Een brede invulling van het gebied Willemsoord, met een combinatie van industrie en vrijetijdsbesteding, is overduidelijk in het algemeen belang. Als ondernemers zich daar niet in kunnen vinden is dit jammer, maar simpelweg het gevolg van het feit dat gevestigde ondernemers onterecht een voorkeurspositie verwachten boven nieuwe initiatieven.

Mobiele versie afsluiten