Hollands Kroon

Anna Paulowna, een dorp in beweging

Adverentie

Anna Paulowna – Tijdens de drukbezochte participatieavond over de gebiedsinventarisatie Anna Paulowna konden de inwoners woensdagavond kennisnemen van de gemeentelijke plannen die uiteindelijk tot een gedragen dorpsvisie moeten leiden. Op denkmee.hollandskroon.nl konden inwoners vooraf al kennisnemen van de gebiedsinventarisatie en op deze avond aan één van de thematafels aanvullingen of bedenkingen inbrengen. Naast een aantal wethouders waren hiervoor vanuit veel disciplines vak-ambtenaren beschikbaar in het ‘Wapen van Holland’, om met de aanwezigen in gesprek te gaan.

Zo werden er zorgen geuit over mogelijke hoogbouw rond de Spoorsingel en wensen rond het eenvoudiger mogelijk maken van een CPO-project ten westen van de Smidsweg. Ook de leefbaarheid met meer ruimte voor groen in de wijk werd met regelmaat aan diverse tafels genoemd, net als de behoefte aan betaalbare woningen. Op de gepresenteerde plannen rond de vestiging van een Lidl werd positief gereageerd, net als op de plannen om 31 sociale huurwoningen aan de Kruiszwinsloot te bouwen. Dit in aanvulling op de al gestarte bouw van 22 duurzame huurappartementen voor senioren aan de Molenvaart door Woningstichting Anna Paulowna.

De participatieavond over de gebiedsinventarisatie was slechts fase 2, waarbij fase 10 uiteindelijk in januari 2024 tot vaststelling van de dorpsvisie Anna Paulowna moet leiden door de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button