Kop van Noord-Holland

UWV verwacht komende jaren banengroei in Kop van Noord-Holland

Adverentie

Kop van Noord-Holland – Het aantal banen in de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland blijft in 2023 verder stijgen, zo verwacht UWV. Vanaf 2024 komt deze groei in een lagere versnelling terecht, stelt de organisatie in de Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024. Hoewel de meeste sectoren er banen bij krijgen, daalt het aantal banen in de industrie en financiële diensten. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af.

De werkgelegenheid ontwikkelde zich in 2021 en 2022 behoorlijk positief. De economie herstelde snel van twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden: de corona- en de energiecrisis. Voor 2023 en 2024 verwacht UWV wel groei, maar die is kleiner dan de afgelopen jaren. Het aantal banen van werknemers stijgt in 2023 en 2024 in totaal met 4.000 in Noord-Holland Noord. Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose neemt de werkgelegenheid in de periode van 2022 tot 2024 in de meeste sectoren toe. In Noordelijk Noord-Holland groeit het aantal banen van werknemers vooral in 2023, en dan met name in sectoren als horeca, (specialistische en overige) zakelijke diensten en zorg & welzijn. In 2024 valt het groeitempo in vrijwel alle sectoren terug, of slaat zelfs om in een krimp.

Hans Tromp, Rayonmanager UWV Noord-Holland Noord: “De kansen voor werkzoekenden betekent tegelijk een uitdaging voor werkgevers. Hoewel de spanning op de arbeidsmarkt wat afkoelt blijft de samenwerking tussen burgers, bedrijven, onderwijs en overheid noodzakelijk om de mensen die kunnen en willen werken geschikt en beschikbaar te maken voor de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt.”

Krimp in industrie en financiële diensten
In sommige sectoren krimpt de werkgelegenheid in Noordelijk Noord-Holland. In de industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 licht af, gevolgd door een sterkere afname in 2024. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht, door hogere energie- en grondstofprijzen en afnemende vraag. Verder zijn er door automatisering en digitalisering minder werknemers nodig voor de productie. In 2024 volgt ook in sectoren als financiële diensten en bouw banenkrimp. In de financiële dienstverlening zorgt automatisering voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw wordt geremd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten. Door de hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente daalt de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen.

Het aantal ontstane vacatures neemt in 2023 en 2024 landelijk af, tot net boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dit betekent niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt weliswaar iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte grotendeels structurele oorzaken heeft, zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch. Erik Stam, arbeidsmarktadviseur UWV: “De aanhoudende personeelstekorten zorgen voor kansen voor mensen die (meer) willen werken. Werkgevers zullen vaker het werk anders gaan inrichten en organiseren om het werk te laten aansluiten op de mogelijkheden van werkzoekenden. Ook de inzet van technologie kan daarbij helpen om werk mogelijk te maken voor beschikbare kandidaten.”

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

Back to top button