Den HelderHollands Kroon

Dijkversterking Den Oever – Den Helder

Adverentie

Regio Noordkop – Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking van het project Den Oever – Den Helder vastgesteld. Met de definitieve vaststelling van het VKA is de best passende oplossing per dijktraject bekend en zal het bestuur aan de slag om het verder in detail uit te werken.

Op verschillende delen van de drie dijktrajecten wordt de bekleding aan de buitenzijde versterkt. Het betreft asfalt-, gras en zetsteenbekleding. Van de Balgzanddijk word op bepaalde delen de binnenteen van de dijk door middel van een bestorting verzwaart.

De Wieringer Zeewering, Amsteldiepdijk en Balgzanddijk zorgen ervoor dat alle inwonende Noord-Hollanders beschermd zijn tegen hoog water uit de Waddenzee. Hierdoor kunnen de inwoners hier veilig wonen, werken en recreëren in de omgeving. Voor een goede bescherming tegen het zeewater moeten dijken sterk genoeg zijn. Dit is erg belangrijk om overstromingen tegen te gaan en droge voeten te houden.

Om te zorgen dat de dijken in de toekomst ook sterk genoeg zijn, heeft Nederland normen voor dijken opgesteld. Dit zijn normen waaraan alle dijken moeten voldoen zodat Nederland goed beschermd word. Deskundigen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de dijken in de buurt onderzocht en geconstateerd dat deze niet voldoen aan de normen. Daarom moeten deze dijken worden versterkt, zodat de inwoners van Noord-Holland veilig kunnen blijven wonen in het gebied.

Toon meer

Cor Lont

Dit bericht is geplaatst door Cor Lont. Ik ben al vele jaren op vrijwillige basis werkzaam bij de omroep. Mijn taak is het schrijven van allerlei artikelen en het maken van korte videoreportages. Ik ben bereikbaar via cor@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button