Den HelderZakelijk

Opvoedpoli Den Helder bestaat 10 jaar

Den Helder – De Opvoedpoli in Den Helder heeft 1 juli tien kaarsjes uitgeblazen. Een mooi moment om eens terug te blikken op de vele ontwikkelingen die de aanbieder van jeugdhulp en jeugd-GGZ in de Kop van Noord-Holland heeft doorgemaakt. Locatiemanager Arie Verhaar: “Er wordt vaak gekeken naar Amsterdam en Rotterdam, maar de wereld begint toch echt bij Den Helder.”

In 2011 werd vanuit de Opvoedpoli Alkmaar een poli in Den Helder opgezet. Nog voordat de locatie af was, werden er al gezinnen in de regio bezocht. Hoewel Den Helder nog even moest wennen aan de komst van deze eigenwijze en van oudsher Amsterdamse partij, bewees hun snelle groei dat er wel degelijk behoefte was aan de geboden combinatie van jeugdhulp en jeugd-GGZ. Na een aantal jaren volgden er echter bezuinigingen en werden Opvoedpoli Alkmaar en Den Helder samengevoegd, waarna ze niet veel later toch weer werden opgesplitst. “Dat was een roerige tijd, maar we lieten ons er niet door uit het veld slaan.” vertelt Arie.

De introductie van de omstreden Jeugdwet, in 2015, dwong de Opvoedpoli ertoe hun grote strijdbaarheid en veerkracht te tonen. Daar waar de gevestigde orde in eerste instantie aanbodgericht bleef, zocht de Opvoedpoli direct het persoonlijke contact op met de gemeenten om aan te sluiten bij hun hulpvragen. Het laagdrempelige karakter van de Opvoedpoli kwam daarbij van pas. Arie: “We hadden vanaf het begin de instelling: dit gaan we gewoon doen. We stellen ons flexibel, eerlijk en betrouwbaar op maar zijn ook niet bang om net even een andere route te varen dan men gewend was.”

Vanaf 2016 kwam er meer ruimte voor groei en ontwikkeling, mede dankzij het samengaan van Opvoedpoli met onder andere Horizon en Altra binnen de alliantie iHUB. “Dit zorgde bijvoorbeeld voor meer opleidingsmogelijkheden, wat hard nodig was in Den Helder,” vervolgt Arie. “Door de verre ligging en het relatief kleine aantal inwoners is het in de Kop van Noord-Holland niet gemakkelijk om aan Klinisch Psychologen of GZ-psychologen te komen. Met de ontwikkeling van ons team zijn toen ook prachtige programma’s en trainingen tot stand gekomen, zoals Kinderen uit de Knel, Ouderschap Blijft, NIKA, Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag.”

Behoud van Couleur Locale
Deze ontwikkeling betekende niet dat Den Helder zich voortaan liet leiden door het grote Amsterdam en Rotterdam. Arie legt uit: “Dit is zo’n andere regio, daar kun je geen eenheidsworst van maken. De kunst is om te verbinden op diversiteit en dat wij vanuit onze positie als ‘ondergeschoven kindje’ inventief blijven omgaan met de mogelijkheden die we krijgen, maar ook voor onszelf creëren. Zo hebben wij bijvoorbeeld meer opleidingsplekken gerealiseerd dan ons werden toegewezen.” En ook nu nog toont de Opvoedpoli Den Helder zich creatief: “Momenteel wordt een psychiater uit Kroatië omgeschoold en klaargestoomd om vanaf december voor ons aan de slag te gaan,” glundert Arie. “Inmiddels staat er een team van meer dan 40 medewerkers die zich allemaal keihard inzetten voor de kinderen, jongeren en gezinnen in onze regio.”

De grote kracht van de Opvoedpoli ligt in haar korte lijntjes en sterke verbinding met de wijkteams. “Door outreachend (bij gezinnen thuis en in de wijk) en systemisch (met het hele gezin en netwerk) te werk te gaan, kunnen we vroegtijdig problemen signaleren en de juiste hulp hieraan koppelen. Samenwerking in de regio is hierbij essentieel. Zo zijn we trots op onze samenwerking met de gemeente Hollands Kroon, waarbij we nu hard bezig zijn om onze specialistische zorg dichter bij de burger te brengen. Of onze intensieve samenwerking met Blijf van m’n Lijf, waarbij zij zich volledig kunnen richten op de hulp voor volwassenen en wij ons ontfermen over de kinderen die mishandeld zijn. Maar we zijn er nog niet! Om echt een transformatie teweeg te brengen is er nog veel meer samenwerking nodig in de regio, zoals met het onderwijs en andere zorgaanbieders. Alleen samen kunnen we de sociale problemen in onze gemeenten écht aanpakken,” aldus Arie Verhaar.

Over de Opvoedpoli Den Helder
De Opvoedpoli Den Helder biedt basis- en specialistische jeugdhulp en jeugd-GGZ in de Kop van Noord-Holland. Gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar met complexe (psychische) problemen kunnen er terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling. Er wordt altijd gekeken naar het hele gezin en dus ook naar de problemen die bij ouders of in de directe omgeving spelen. Met deze systemische aanpak in de eigen woonomgeving, waarbij ook het sociale netwerk wordt betrokken, zorgt de Opvoedpoli ervoor dat gezinnen hun eigen krachten en oplossingsvermogen (her)ontdekken, zodat ze uiteindelijk zelf weer verder kunnen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button