Hollands KroonPolitiek

Raad Hollands Kroon akkoord met recycletarief vanaf 2022

Adverentie

Hollands Kroon – De gemeenteraad is akkoord met het invoeren van een recycletarief. Inwoners van de gemeente gaan daardoor een variabele afvalstoffenheffing betalen, afhankelijk van de hoeveelheid restafval die zij produceren.

Momenteel betaalt iedereen hetzelfde tarief. Vanaf volgend jaar wordt een deel van dit tarief variabel. Hierdoor worden inwoners die het afval goed scheiden en weinig afval produceren als het ware beloond. De precieze vaststelling van het tarief volgt in november van dit jaar. Vanaf dan kunnen inwoners dus ook bedenken hoeveel zij straks gaan betalen.

Voor bewoners van laagbouw geldt vanaf volgend jaar dat het variabele tarief afhankelijk is van het aantal keer dat zij de restafvalcontainer aanbieden voor lediging. Bij bewoners van hoogbouw werkt het recycletarief via de afvalpas op de wijkcontainer voor restafval. Bij hoogbouw is er voor Gft veelal nog geen scheiding mogelijk, maar hier zal aan worden gewerkt door de gemeente.

Voor inwoners met een medische indicatie zijn er straks uitzonderingen mogelijk. Zo kan er een tweede restafvalbak of een pas voor de verzamelcontainer worden aangevraagd. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button