Kop van Noord-HollandNoord-Holland

Risico op een angststoornis of depressie in de regio Noord-Holland-Noord neemt toe

Noord-Holland – Het risico op een angststoornis of depressie is in de regio Noord-Holland Noord toegenomen, met name onder de jongere volwassenen. Zo blijkt uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor 2020. Ook is de positieve trend in bewegen onder inwoners van 18 tot 65 jaar gestagneerd. Daar staat tegenover dat minder mensen roken en alcohol drinken en dat men zich in het algemeen iets gezonder voelt en minder beperkingen ervaart in het dagelijks leven dan in 2016.

Hallo, hoe gaat het met ons?
Zo luidde de slogan van de Gezondheidsmonitor 2020. In het najaar van 2020, middenin de coronacrisis, hebben ruim 19.000 inwoners van 18 jaar en ouder in de regio Noord-Holland Noord meegedaan aan dit vragenlijstonderzoek. Elke vier jaar wordt met de Gezondheidsmonitor onderzoek gedaan naar gezondheid, welzijn en leefstijl op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De resultaten van de monitor zijn input voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid van gemeenten, de GGD en andere regionale en landelijke organisaties.

De psychosociale gezondheid onder inwoners van 18 tot 65 jaar lijkt verslechterd. Zo is het percentage volwassenen dat zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam voelt toegenomen van 39% in 2016 naar 43% in 2020 en het risico op een depressie of angststoornis is gestegen van 37% in 2016 naar 45% in 2020. Opvallend is het cijfer onder de jongste groep volwassenen (18-35 jaar); 46% van hen heeft een matig en 9% een hoog risico op angststoornis of depressie. Mensen met een matig risico kunnen hun psychische klachten waarschijnlijk zelf oplossen met een zelfhulpprogramma. Mensen met een hoog risico zijn gebaat bij professionele hulp voor hun klachten. Het verminderde welbevinden wordt mogelijk deels verklaard door de coronacrisis. Van de inwoners van 18-65 jaar in de regio geeft 12-18% aan zich door de coronacrisis eenzamer, angstiger en depressiever te voelen en slechts 1-2% geeft aan dat deze gevoelens minder zijn geworden.

Daling in roken en alcoholgebruik
Uit de Gezondheidsmonitor blijken ook een aantal positieve trends. Inwoners in Noord-Holland Noord drinken minder alcohol dan in 2016 en ook het aantal rokers is afgenomen. Zo is het overmatige alcoholgebruik, dat wil zeggen gemiddeld meer dan 14 glazen alcohol per week voor mannen en meer dan 7 glazen per week voor vrouwen, onder volwassenen gedaald van 21% in 2016 naar 17% in 2020. Voor de ouderen (≥65 jaar) zijn deze cijfers 22% in 2016 en 19% in 2020. Een op de elf (9%) ouderen en 18% van de volwassenen rookt. In 2016 was dit nog 11% onder ouderen en 22% onder volwassenen. De coronacrisis heeft mogelijk een positief effect gehad op het drinkgedrag van de volwassenen; 12% gaf aan door de crisis minder alcohol te drinken (6% dronk meer door de crisis).

Mogelijk heeft de coronacrisis ook een effect gehad op het beweeggedrag, met name voor de inwoners van 18-65 jaar. In de regio gaf 30% van de volwassenen aan door de coronacrisis minder te bewegen en 16% gaf aan meer te bewegen. De positieve trend in bewegen die we sinds 2012 zagen, is gestagneerd; 58% van de volwassenen voldoet aan de beweegrichtlijn, in 2016 en 2012 was dit 59% en 54%. Van de inwoners van 65 jaar en ouder voldoet 43% aan de beweegrichtlijn in 2020, 42% in 2016 en 38% in 2012. Volgens de beweegrichtlijn zouden volwassenen (18 jaar en ouder) elke week ten minste 150 minuten matig intensief moeten bewegen én minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten moeten uitvoeren.

Driekwart van de inwoners ervaart de gezondheid als goed tot zeer goed
In het najaar van 2020 lijkt de coronacrisis nog weinig invloed te hebben gehad op de ervaren gezondheid van de inwoners. Zo’n 83% van de volwassenen en zelfs 93% van de ouderen gaf aan dat de algemene gezondheid niet is veranderd door de coronacrisis. Ruim acht op de tien (84%) volwassenen en 70% van de ouderen ervaart de gezondheid als (zeer) goed. Deze percentages zijn toegenomen ten opzichte van 2016, toen waren deze respectievelijk 80% en 67%. Het percentage inwoners dat beperkingen ervaart in het dagelijks leven is iets gedaald: van 27% in 2016 naar 24% in 2020 onder volwassenen, en van 48% in 2016 naar 45% in 2020 onder ouderen.

De Gezondheidsmonitor is uitgevoerd in opdracht van gemeenten en in samenwerking met het RIVM, CBS en alle 25 GGD’en in Nederland. Dit maakt het mogelijk om de regionale resultaten te vergelijken met het landelijke beeld. De resultaten in de regio Noord-Holland Noord zijn voor de ervaren gezondheid, beperkingen, welbevinden en roken positiever dan landelijk. Aandachtspunt in de regio blijft het alcoholgebruik; dit is onder de inwoners van 18-65 jaar hoger dan landelijk.

Cijfers uit deze monitor
Bekijk alle resultaten en cijfers van Noord-Holland Noord in de regiorapportages van de Gezondheidsmonitor 2020 op www.gezondnhn.nl bij ‘Publicaties’, en op de website van GGD Hollands Noorden (www.ggdhn.nl/GM2020). De landelijke cijfers zijn te vinden op www.volksgezondheidenzorg.info. Cijfers op gemeenteniveau worden in september gepubliceerd.

Toon meer

Leanne van Gemeren

Mijn naam is Leanne van Gemeren (21). Ik ben werkzaam bij Regio Noordkop als Redactiemedewerker en studeer Creative Business. Ik ben bereikbaar via leanne@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button