Hollands KroonPolitiek

De agrarische sector verandert ook in Hollands Kroon: “We zijn gebonden aan het landelijk beleid”

Adverentie

Hollands Kroon – Terwijl voor de deur van het gemeentehuis in Anna Paulowna de boeren nog stonden na te praten over de demonstratie donderdagavond, werd in de raadszaal alweer verder vergaderd. Waar de burgemeester buiten de demonstranten gerust probeerde te stellen en het belang van de sector voor Hollands Kroon benadrukte, waren er binnen toch ook zorgen over de plannen van de nieuwe coalitie: Die schrijft ook over een hervorming van de landbouw.

“Samen met de sector willen we de landbouw waar nodig hervormen en de omslag versnellen naar duurzame, toekomstbestendige, circulaire en diervriendelijke bedrijfsvoering”, zo staat in het nieuwe akkoord. Op een statement tegen de landelijke lijn hoeven de boeren niet te hopen: “De agrarische sector is van groot belang voor de bedrijvigheid en medebepalend voor de identiteit van Hollands Kroon, maar de sector staat ook voor grote opgaven en wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de klimaatcrisis. We zetten in Hollands Kroon in op de agrarische hoofdstad van de toekomst.”

Groei beperken
Ook wat betreft arbeidsmigranten, die van essentieel belang zijn voor het draaiende houden van de agrarische bedrijven in Hollands Kroon, wil de nieuwe coalitie terughoudender zijn: “We benadrukken dat de inzet van arbeidsmigranten niet langer een motor voor economische groei mag zijn.” De grenzen wat betreft de accommodatie voor arbeidsmigranten en van het draagvlak voor nieuwe economische activiteiten waar arbeidsmigranten voor nodig zijn heeft Hollands Kroon inmiddels bereikt. De nieuwe coalitie wil innovatie, duurzame ontwikkelingen en onderwijs binnen de agrarische sector wel actief stimuleren.

Ambitieuze plannen, zei Jan-Willem van der Klugt van oppositiepartij CDA donderdagavond. Hij vroeg zich af of er wel gesproken is met de LTO, de werkgeversorganisatie voor boeren en tuinbouwers. Van der Klugt is sceptisch over de beoogde initiërende rol van de gemeente wat betreft duurzame innovatie: “Ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan doen.” Toch kan geconstateerd worden dat de visie van de nieuw coalitie op innovatie weinig verschilt van het vastgestelde Agrarisch Koersdocument, waar het CDA ook mee instemde. Ook in dat stuk staat het stimuleren van innovatie hoog op de prioriteitenlijst.

De aanstalten tot een beperking van de instroom van arbeidsmigranten kan het CDA dan weer niet volgen: “Hoe rijmt dit met uw ambitie om de agrarische hoofdstad van de toekomst te zijn? Ook is er gewoon sprake van vrij verkeer van personen binnen Europa.” De gemeente besluit uiteindelijk wel over de mogelijkheden die zij biedt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Aan de voorwaarden daarvoor wil de nieuwe coalitie iets gaan veranderen. In de vorige bestuursperiode werd al gesproken over een herbeoordeling van de huidige maatstaven. Deze blijken in de praktijk namelijk niet toereikend. Henk van Gameren van LADA en Anders zei daarover dat het goed is dat de nieuwe coalitie constateert dat de rek er uit is wat betreft het aantal arbeidsmigranten, maar dat het initiatief voor het stellen van duidelijke grenzen ontbreekt.

Gebonden aan het landelijk beleid
Coalitieaanvoerder Alexander Bügel van OHK gaf in een reactie op de vragen van onder andere het CDA aan dat er niet gesproken is met de LTO bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Wel is met enkele agrariërs gesproken over de toekomst van de sector. De affiniteit met de boeren is groot in Hollands Kroon, maar uiteindelijk is ook de gemeente gebonden aan het landelijk beleid: “Wat we in principe zegen is dat er overheidsbeleid is waar we als gemeente niks aan kunnen doen. Wat we wel kunnen doen is in gesprek blijven met de sector en kijken hoe we kunnen helpen door middel van scholing en het onder de aandacht brengen van subsidies. Wij denken daarom dat de relatiebeheerders van de gemeente de komende tijd voor een grote uitdaging staan en een verandering van hun rol tegemoet kunnen zien.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button