Hollands KroonPolitiek

Oppositierol misstaat VVD en CDA niet: Veel kritiek op coalitieakkoord

Hollands Kroon – “Het moet anders en het kan anders, dat heeft Onafhankelijk Hollands Kroon met één ding waargemaakt: Nog nooit eerder duurde een formatie zo lang en speelde het overleg zich zo ver van de inwoners, de pers en de raad af.” Jan-Willem van der Klugt, fractievoorzitter van het CDA, was donderdagavond kritisch over het nieuwe coalitieakkoord. Mede oppositieleiders Wim Groot (VVD) en Henk van Gameren (LADA & Anders) deelden het sentiment.

Het nieuwe coalitieakkoord is volgens het CDA niet duidelijk genoeg. Volgens Van der Klugt is de passage over communicatie, hoe kan het ook anders, niet goed te lezen. Daarnaast ontbreekt het in algemene zin aan echte verandering. Ondanks dat dit laatste voor de CDA voorman een opluchting is, sinds de oprichting van de gemeente Hollands Kroon zat de partij immers in de coalitie, is het niet de visie die een aantal van de nieuwe coalitiepartijen voorafgaande aan de verkiezingen naar voren bracht. Waar blijft de beloofde verandering? “De richting van de vorige colleges wordt voorgezet en het CDA kan zich dan ook in veel punten vinden. Toch hebben wij ook grote zorgen.”

Financiën
Volgens Van der Klugt staan er in het coalitieakkoord aanwijzingen dat het de komende jaren financieel slechter zal gaan. Het is niet uitgesloten dat er een lastenverzwaring komt voor de inwoners. De VVD vreest dat de nieuwe vestigingsvoorwaarden voor bedrijven die de coalitie wil introduceren, veelal op het gebied van duurzaamheid en landelijke inpassing, te streng zijn. “Welke bedrijven willen zich straks nog vestigen in Hollands Kroon?”

Ook de VVD, de andere ‘vaste’ coalitiepartij in Hollands Kroon, maakt zich zorgen over de naar hun mening “economisch linkse stempel” bovenop de toekomstvisie. “De stevige insteek die OHK voor de verkiezingen had ontbreekt. Er wordt weinig richting gegeven en vooral doorgegaan op de huidige lijn”, zo zei fractievoorzitter Wim Groot. Samen met het CDA mist de VVD de financiële onderbouwing. Groot noemde het coalitieakkoord ‘vormloos’ en had ook kritiek op de ruimte die de nieuwe coalitie uittrekt voor het college. Net als collega Van der Klugt: “U zei zojuist nog dat het vorige college met drie wethouders goed gefunctioneerd heeft. Waarom zijn er de komende vier jaar dan vijf wethouders nodig?” De twee extra wethouders kosten de gemeente ongeveer anderhalve ton per jaar volgens de oppositie. Groot miste tevens de prestatie-indicatoren van D66 in het stuk, alsmede de kritiek van OHK op zorgpartner Incluzio.

Transparantie in het proces
Naast kritiek op de inhoud was er vanuit de VVD net als bij het CDA kritiek op het proces. Bij de formatie ontbrak het volgens Groot aan transparantie. Ook staat de vraag waarom OHK niet met de VVD samen wil werken als het aan hem ligt nog steeds open. “Zijn GroenLinks en D66 als tweede keuze gevraagd? En waarom werkt u eigenlijk samen met SHK, de grootste verliezer van de verkiezingen?” Buiten vragen aan OHK vroeg Groot aan de PvdA hoe het kan dat zij tot een ander inzicht zijn gekomen: “U zei over OHK: Met populisme en uitingen van uiterst rechts kunnen we slecht uit de voeten, wat is er veranderd?” Volgens Pvda fractievoorzitter Sylvia Buczynski ging het om een interpretatie door de media en is de partij door de gesprekken met OHK aangenaam verrast.

LADA & Anders: Business as usual
Net als de VVD had de derde oppositiepartij, LADA & Anders, kritiek op de deelname van SHK aan de coalitie. “De partij die op het beleid is afgerekend bij de verkiezingen moet nu het vertrouwen gaan herstellen, dat is wel heel opmerkelijk”, aldus fractievoorzitter Henk van Gameren. Op meerdere punten is het nieuwe akkoord volgens Van Gameren onvoldoende duidelijk. “Het blijft bij een analyse en mooie woorden. We constateren problemen, maar doen er niks aan om dit te herstellen”, zo oordeelde hij bijvoorbeeld over de huisvesting van arbeidsmigranten. “Ook bij de aangekondigde adempauze met betrekking tot grootschalige ontwikkelingen moeten we maar afwachten of de bezinning leidt tot het aanpassen van bouwinitiatieven. Onze conclusie: Het is ‘business as usual’.”

Nieuwe coalitie heeft het volste vertrouwen
Alexander Bügel van OHK nam de opmerkingen over communicatie en de transparantie in het proces aan. Volgens hem is de VVD voldoende geïnformeerd over de beweegredenen van zijn partij om niet met hen samen te werken. D66 en GroenLinks gaven aan zeker geen gevoel te hebben dat zij als tweede keuze functioneren. Volgens Jip Pankras van SHK moet de VVD zelf eens in de spiegel kijken: Dat zij niet mee kunnen doen in de coalitie hebben ze ook aan zichzelf te danken. De formatie duurde volgens Bügel wat langer omdat er flinke discussies gevoerd moesten worden, dit leidt wel weer tot een beter akkoord. De nieuwe coalitie wil het debat naar eigen zeggen publiek voeren, waarbij er ook aandacht is voor de visie van de oppositie.

Wat betreft de zorgen over de gemeentelijke geldzaken wilde Maarten Versluis, toen minuten verwijderd van zijn officiële aanwijzing als wethouder Financiën, best al een toelichting geven: De nieuwe coalitie heeft bewust de optie voor lastenverzwaring opengelaten, omdat er in deze tijd van onzekerheid geen garanties zijn. Er lopen nog projecten die mogelijk duurder uitpakken. Bügel sprong nog bij over de keuze voor vijf wethouders: De ambities in het nieuwe akkoord vragen om een andere indeling van de portefeuilles. “Investeren kost geld”, zei hij. Lilian Peters van GroenLinks nam ook een voorproefje op haar nieuwe functie als wethouder en gaf met betrekking tot de nieuwe vestigingsvoorwaarden voor bedrijven aan dat er ook vanuit de bedrijven zelf een draagvlak is.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button