Hollands KroonPolitiek

Gemeente Hollands Kroon steunt lokale culturele sector

Anna Paulowna – Het college van B&W Hollands Kroon heeft besloten medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur door in te stemmen met een cofinanciering van 35% van het netto schadebedrag per lokale organisatie. “Culturele instellingen en dorpshuizen kunnen ons benaderen als ze door de coronacrisis schade lijden”, aldus wethouder Theo Meskers. In de provincie is een budget voor Noord-Holland Noord beschikbaar gesteld van € 3,3 miljoen.

Uit een inventarisatie, die is opgesteld door de gemeente in overleg met het Cultureel Platform, blijkt waar knelpunten ontstaan in Hollands Kroon. Wethouder Meskers: “De meeste verenigingen en gezelschappen hebben het financieel onder controle, maar ze maken zich meer zorgen om de sociale impact. Voor de sociale cohesie is het van belang dat de verenigingen een basis blijven hebben, zoals de wekelijkse bijeenkomsten. Orkesten spelen weer in kleine groepjes. Hoe toneelverenigingen het doen, is mij niet bekend. Voor een aantal dorpshuizen in de kernen kan het nog spannend worden.”

Landgoed Hoenderdaell
Diverse culturele verenigingen en dorpshuizen hebben al bij de gemeente aangeklopt voor financiële ondersteuning en ook Landgoed Hoenderdael, het opvangcentrum voor wilde dieren in Anna Paulowna, heeft zich gemeld bij Hollands Kroon. “Dat wordt nader uitgezocht. Vanuit de provincie zijn regels opgelegd en één van die regels is dat er regionale afstemming dient plaats te vinden. Deze aanvraag doen wij samen met de gemeenten Den Helder en Schagen”, aldus Meskers, bij wie niet bekend is hoe hoog de aanvraag is die Landgoed Hoenderdaell bij de gemeenten heeft neergelegd.

Met de totale kosten voor het onderdeel cultuur blijkt vooralsnog een bedrag van € 76.635,- gemoeid. Bij acceptatie van deze netto kosten komt hiervan 65% (€ 49.813,-) ten laste van het provinciaal noodfonds. Het resterende bedrag van € 26.822,-, wordt in dat geval ten laste gebracht van het via de algemene uitkering ontvangen compensatiepakket voor het onderdeel cultuur (€ 132.401,-).

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button