Den HelderPolitiek

Heeft Den Helder een ‘coördinerend wethouder duurzaamheid’ nodig? De Rekenkamercommissie vindt van wel

Den Helder – “Benoem een coördinerend wethouder duurzaamheid, waarbij duurzaamheid breder wordt opgevat dan de energietransitie.” Dat is één van de vijf adviezen die de Rekenkamercommissie de raad meegeeft op basis van een door hen opgesteld rapport. De Rekenkamercommissie van Den Helder heeft middels een quick-scan onderzocht of het duurzaamheidsbeleid van de gemeente doelmatig en efficiënt is vormgegeven en of de gestelde ambities en doelstellingen binnen bereik zijn. Den Helder komt op het gebied van duurzaamheid op plek 327 van 355 onderzochte gemeenten.

Een groot gebrek in Den Helder is volgens het rapport de coördinatie en de sturing. Duurzaamheid valt officiëel onder wethouder Remco Duijnker, maar eigenlijk komt het onderwerp ook voor binnen de portefeuilles van alle andere bestuurders. Daarom moet er volgens de Rekenkamercommissie een coördinerende rol worden bedeeld aan een van de wethouders. Harrie van Dongen van de Stadspartij vroeg zich tijdens de commissievergadering Stadsontwikkeling af of het niet de Haagse politiek is die het voortouw moet nemen op het gebied van duurzaamheid. Er moet meer sturing komen, maar in hoeverre een wethouder dat kan geven is onduidelijk, omdat veel wetgeving, subsidies en regelingen landelijk zijn geregeld. Zo beaamde ook Duijnker.

Er was tijdens de commissievergadering toch wel enige verbazing over de conclusies uit het rapport. Veel partijen gaven aan in de veronderstelling te zijn dat er veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid in de gemeente. De ChristenUnie en het CDA stelden ook dat er reeds een wethouder voor duurzaamheid is in de gemeente Den Helder. Edwin Krijns van de laatstgenoemde partij vond daarom dat wethouder Duijnker de ontbrekende coördinerende rol zelf moet oppakken, het zit immers in zijn portefeuille. Hij is volgens de commissieleden dan ook de aangewezen persoon om aan de slag te gaan met aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, waaronder het opnieuw invoeren van een raadswerkgroep duurzaamheid om de kennisdeling tussen de ambtelijke organisatie en de raadsleden te bevorderen. En het ontwikkelen van een eenduidig monitoringinstrument, zodat college, raad, ambtenaren en de inwoners accuraat geïnformeerd kunnen worden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button