Den HelderPolitiek

Huisvestingswet moet vanaf volgend jaar pandjesmelkers weren uit de binnenstad

Den Helder – Dat de woningmarkt onder druk staat is ook in Den Helder merkbaar aan het worden. Met name in de oudere woonbuurten ontstaan hierdoor problemen die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid. De gemeenteraad heeft het college nog voor het zomerreces opgedragen te onderzoeken hoe een zelfbewoningsplicht de gemeente kan beschermen tegen de invloed van beleggers. Het gemeentebestuur laat nu iets weten over de planning.

De gemeentelijke invloed op de woonproblematiek kan volgens de portefeuillehouder worden uitgevoerd door middel van een aanpassing van de huisvestingsverordening om opkoopbescherming voor de buurten die het meest in leefbaarheid onder druk staan te reguleren. Het gaat hierbij om het Centrum, de Visbuurt, de Van Galenbuurt en de Oostslootbuurt. De verordening kan in december worden aangeboden aan de gemeenteraad, zodat besluitvorming in januari 2022 mogelijk is. Op dat moment wordt ook de gewijzigde Huisvestingswet van kracht. Die wetswijziging is van groot belang, omdat de gemeente hierdoor gebieden of buurten mag aanwijzen waarin specifieke categorieën van woonruimte niet mogen worden verhuurd zonder vergunning.

Opkoopbescherming
Zo ontstaat er als het ware een ‘opkoopbescherming’, het is niet meer mogelijk is woningen te kopen en direct te verhuren. De gemeente mag besluiten dat woningen voor een periode van maximaal vier jaar na aankoop niet mogen worden verhuurd. Dit geldt uitsluitend voor goedkope en middeldure woningen. Verhuur aan directe familieleden of de verhuur van een bedrijfswoning kan niet onder het verbod vallen. Naast het aanpassen van de huisvestingsverordening wordt ook de leegstandverordening uitgebreid van enkel het centrum naar de omliggende wijken. Hiermee kan de gemeente optreden wanneer leegstaande panden niet goed worden onderhouden.

In de ambtelijke organisatie moet nog wel de capaciteit worden gevonden om na vaststelling van deze verordeningen deze ook te kunnen uitvoeren. “Handhavingstrajecten zijn veelal zeer arbeidsintensief. Behalve deze inzet willen we daarom ook meer capaciteit inzetten op het voorkomen van situaties waarin handhaving noodzakelijk is”, zo schrijft het college in een raadsinformatiebrief. Dit wil het bestuur doen door in te zetten op het communiceren van de rechten en plichten van verhuurders en huurders.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Wordt tijd dat er gebeurd . Steeds dezelfde lui die pandjes opkopen en verbouwen tot woningen en dan voor mega bedragen verhuren aan lui die geen woning kunnen vinden.De vuurwerkboer is er een van ,die zie ik overal aan het bouwvakken.Maar ook de gemeente treft hier blaam want die verlenen de benodigde vergunningen.
    En nou gaan ze zelf zitten janken.Dus ze zijn mede schuldig aan het veroorzaken van het probleem door de huisjesmelkers van vergunningen te voorzien.

    1. De lokale grooteigenaren vallen over het algemeen mee, het zijn veelal de investeerders van buitenaf die de hoofdprijs vragen

Back to top button
%d bloggers liken dit: