Hollands KroonPolitiek

Negatieve grondexploitatie voor Lelypark, maar wel een aantrekkelijk woonklimaat

Wieringerwerf – In het kader van het programma herstructurering Wieringerwerf worden er nieuwe woningen gebouwd rondom het Lelypark. De ontwikkelingen laten nu echter een negatieve eindwaarde zien, wat betekent dat de opbrengsten voor de gemeente lager zijn dan de kosten die gemaakt moeten worden. Het college B&W heeft besloten dit te compenseren door voorzieningen voor riolering en wegen in te zetten voor de exploitatie. In totaal gaat het om het opvangen van €1.543.729,-.

Volgens het college van de gemeente Hollands Kroon is de oorzaak van de negatieve grondexploitatie de lagere aantallen woningen en de grote hoeveelheid sociale huurwoningen: “Lelypark kent een lage dichtheid van woningen, en veel groen en openbare ruimte. Zo wil de gemeente zorgen voor een aantrekkelijk en hoogwaardig woonklimaat”, zo verklaart het bestuur. Bij sociale huurwoningen is er op basis van het gemeentelijke grondprijzenbeleid een gereduceerde grondprijs.

Door dergelijke negatieve grondexploitaties krimpen de gemeentelijke reserves. Dit kan op den duur en in getale een negatieve invloed hebben op de begroting.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button