Hollands KroonPolitiek

GroenLinks: Raad en inwoners te laat geïnformeerd over aanvraag stort met Chroom-6

Hollands Kroon – GroenLinks heeft bij het college van B&W navraag gedaan over twee aanvragen van Afvalzorg Deponie inzake het storten van 30 ton straalgrit verontreinigd met Chroom-6 op stortplaats Wieringermeer aan de Koggenweg in Middenmeer. “Chroom-6 valt onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen”, zo laat GroenLinks weten, die van het college wil horen waarom de gemeenteraad en de inwoners van Hollands Kroon pas na het sluiten van de termijn waarin een zienswijze kan worden ingediend door het college geïnformeerd zijn over deze aanvraag.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakte op 9 september in het Provinciaal Blad bekend dat een conceptbesluit ter inzage is gelegd in het kader van het voornemen om ontheffing te verlenen van het verbod om bepaalde categorieën van herbruikbare of brandbare afvalstoffen te storten binnen de inrichting van de stortplaats Wieringermeer. De conceptontheffing heeft gedurende twee weken ter inzage gelegen en vragen of mondelinge zienswijzen konden via een webformulier worden gesteld. “Raad en inwoners van Hollands Kroon, die belanghebbenden zijn, zijn pas ná het sluiten van de termijn waarin een zienswijze kan worden ingediend door het college geïnformeerd over deze aanvraag”, aldus Lilian Peters, fractievoorzitter GroenLinks in Hollands Kroon, die vervolgens een aantal schriftelijke vragen over het storten van met Chroom-6 verontreinigde straalgrit heeft gesteld aan het college.

Vragen over stort Chroom-6
Zo wil GroenLinks antwoord op de vraag sinds wanneer het college op de hoogte is van het voornemen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Verder is de vraag of het college heeft ingestemd met de twee aanvragen of als belanghebbenden bezwaar heeft gemaakt. GroenLinks wil verder weten waarom slechts een kennisname naar de raad is gestuurd en waarom de raad en inwoners pas na het sluiten van de termijn waarin een zienswijze kan worden ingediend zijn geïnformeerd.

De overige vragen die GroenLinks stelde gaan erover of het college op de hoogte is van wetenschappelijke informatie over schadelijkheid van het granulaat en de met Chroom-6 verontreinigde grond voor mens en milieu op korte en lange termijn, het delen van informatie en het laten verrichten van onderzoek. Tot slot wil GroenLinks weten of het college over deze zaak contact heeft opgenomen met de aanpalende gemeente Medemblik.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button