Noord-Holland

Grote uitbreidingen elektriciteitsnet Noord-Holland

Grote uitbreidingen elektriciteitsnet Noord-Holland

Den Helder – In Noord-Holland gaat netbeheerder Liander de komende jaren minimaal tien nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en 25 stations uitbreiden. Dit is nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voldoen en huidige en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Zo kondigt Liander een derde knelpunt in de Haarlemmermeer aan, waardoor het aantal bedrijven op de wachtlijst voor extra elektrisch vermogen in deze regio snel toeneemt.

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. In het vandaag gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 beschrijft Liander de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten. Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig.

Meer elektriciteitsverdeelstations en dikkere kabels
Noord-Holland kenmerkt zich door een grote nieuwbouwopgave, datacenters die zich vestigen en groeiende glastuinbouw. Er is bovendien veel ruimte voor de opwekking van groene stroom. Deze ontwikkelingen vragen veel van het elektriciteitsnet. Op basis van de toenemende vraag naar netcapaciteit voorziet Liander dat in Noord-Holland tot 2030 30 van de 46 elektriciteitsverdeelstations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander de komende jaren veel nieuwe stations bouwen, bestaande stations uitbreiden en nieuwe en dikkere kabels leggen.

Liander investeert in het noordelijke deel van Noord-Holland in verzwaringen van diverse elektriciteitsverdeelstations. De recent opgeleverde stations Middenmeer en De Weel gaan diverse knelpunten oplossen in de elektriciteitsnetten die daarop aangesloten zijn. Daarnaast gaat Liander samen met hoogspanningsnetbeheerder Tennet een nieuw elektriciteitsverdeelstation bij Oostzaan bouwen om het elektriciteitsnet in de Zaanstreek te versterken. Op de planning staan verder onder andere nieuwe stations nabij Alkmaar, Purmerend en in het uiterste noorden van de provincie.

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het deze week gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button