Den Helder

Odensehuis Den Helder kan weer vooruit

Den Helder – Met het aanstellen van een nieuwe coördinator, Astrid Veldman, is het Odensehuis Den Helder een nieuwe fase ingegaan. Met de inzet van de nieuwe coördinator kan het Odensehuis Den Helder weer volop werken aan haar doelstelling: het bieden van een plek waar mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten, kunnen deelnemen aan activiteiten en een luisterend oor vinden.

Naast gemeentelijke steun voor de opbouwfase, maakten bijdragen van fondsen als het Oranjefonds, Fonds Sluyterman van Loo voor ouderenprojecten, Stichting het R.C. Maagdenhuis/stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, Stichting Dioraphte en Stichting RCOAK en donaties van een aantal bedrijven en particulieren het mogelijk het gebouw aan de Kemphaanstraat 24b in te richten tot de warme en gewaardeerde plek die het nu is voor alle deelnemers en vrijwilligers. Ondanks een tijdelijke sluiting in verband met de Corona maatregelen weten niet alleen de vaste bezoekers het Odensehuis Den Helder weer te vinden, maar dienden ook nieuwe bezoekers zich al aan.

Bestuur en vrijwilligers zetten zich er vol voor in deze broodnodige voorziening te kunnen voortzetten, waarbij ze hopen op blijvende steun van velen. Hoewel het uitgangspunt van het Odensehuis is het zijn van een ontmoetings- en inloopplek voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie en hun naasten, waar men op elk gewenst moment, rekening houdend met de openingstijden en zonder enige (medische) indicatie terecht kan, brengen de Corona maatregelen met zich mee dat men zich voorlopig voor een bezoek moet aanmelden. Wie het Odensehuis wil bezoeken kan zich aanmelden bij secretaris@odensehuisdenhelder.nl. Het Odensehuis is iedere dinsdag en donderdag te bezoeken van 12:00 tot 16:00 uur. Indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven zal het Odensehuis ook op (een) ander(e) tijdstip(pen) haar deuren openen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button