Den HelderPolitiek

Veiling Rob Scholte start 1 november, college niet blij met vragen Samen Actief

Adverentie

Den Helder – De veiling van de kunstcollectie van Rob Scholte start op 1 november. Dat laat het college van de gemeente Den Helder weten. Ook is er kritisch gereageerd op politieke vragen van Samen Actief over de lopende juridische procedure. De partij van fractievoorzitter Marinus Vermooten vroeg of het college en de stadsadvocaat mogelijk hebben gelogen over het plaatsvinden van een tweetal rechtszaken. Het college vindt de vragen schadelijk.

In een korte brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat de executoriale verkoop van de kunstcollectie van het Rob Scholte museum op 1 november 2022 van start zal gaan. Alle voorbereidingen zijn klaar en een deurwaarder heeft de veiling ‘aangezegd’, zoals dat heet. Er zullen meerdere veilingen plaatsvinden. Zo worden de kunstwerken uit de collectie, in totaal meer dan 8000 stukken, individueel verkocht aan de hoogste bieder. Dit tot grote onvrede van het echtpaar Scholte, die zegt dat de collectie in zijn geheel veel meer waard is. Eerdere pogingen Scholte om de collectie zelf te verkopen, voor het door hen beoogde bedrag van drie miljoen euro, hebben echter tot niets geleid. De gemeente verwacht €350.000,- op te halen met de veiling.

Die €350.000,- is bij lange na niet genoeg om de openstaande schulden van Scholte volledig af te betalen. Vorig jaar werd deze namelijk door de gemeente al geschat op 1,4 miljoen euro. Daarbij komt dat de opbrengst van de veiling ook nog eens verdeeld moet worden tussen de gemeente Den Helder en de voormalig advocaten van Scholte: Friedberg & Mahn. Een veiling op deze manier betekent volgens Lijsje Snijder, de vrouw van Scholte, het faillissement van het echtpaar. Volgens Snijder doet de gemeente dit bewust, zodat de twee geen financiële middelen meer hebben om de procedure die zij zelf gestart zijn tegen de gemeente op een goede manier te voeren.

Vragen Samen Actief
De fractie van Samen Actief stelde naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad vragen over de procedure rondom de executieveiling. De gemeente had namelijk tegen de rechter gezegd dat veilingbedrijf BVA, die verantwoordelijk is voor de opslag en de veiling van de collectie van Scholte, het wachten op de verkoop helemaal zat was. Het bedrijf zou zelfs juridische procedures zijn gestart, maar daarvan vond de krant geen bewijs. Ook de voormalig advocaat van Scholte heeft eerder gezegd te twijfelen aan de oprechtheid van deze claim door de gemeente.

Het college laat in niet mis te verstane woorden weten niet blij te zijn met de vragen van Samen Actief: “Gelet op het feit dat de stadsadvocaat en de gemeente Den Helder gehouden zijn om geen onjuiste informatie in een rechtszaak te geven, begrijpen wij niet waarom een fractie van de Gemeenteraad van de gemeente Den Helder veronderstelt dat hiervan mogelijkerwijs wel sprake zou zijn. Wij achten het schadelijk dat er geïnsinueerd wordt dat de gemeente Den Helder, dan wel de stadsadvocaat namens de gemeente Den Helder, onjuist zou hebben verklaard bij een rechterlijke instantie.”

Het college geeft vervolgens de rolnummers van de procedures tussen BVA en de gemeente Den Helder. Zo lijkt het idee dat de gemeente heeft gelogen over de zaak uit de lucht. Daarbij merkt het college op dat er voor de gemeente ook reden kan zijn om niet altijd in openbaarheid te verklaren over juridische procedures. Het verzoek aan Samen Actief is daarom om terughoudend te zijn met dit soort politieke vragen over rechtszaken: “Het college en de gemeenteraad zijn gezamenlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de belangen van de gemeente Den Helder en de partijen waarmee de gemeente Den Helder samen werkt, niet onnodig worden geschaad.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

2 reacties

  1. Op de website van Gemeente Den Helder is de beantwoording van de raadsvragen niet vindbaar. Kan iemand de in dit artikel genoemde rolnummers bekend maken. Dan is namelijk via rechtspraak.nl te zien wat de uitkomst is van het vonnis.

    De zin in dit artikel “Zo lijkt het idee dat de gemeente heeft gelogen over de zaak uit de lucht.”, geeft nog steeds geen uitsluitsel of er daadwerkelijk een vonnis is uitgesproken. Een idee, is nog geen feit.

    In de vragen van Samenactief is ook gevraagd om de vonnissen openbaar te maken. Ook daar lees je niets van terug in dit artikel.
    https://gemeenteraad.denhelder.nl/documenten/Raadsvragen/Schriftelijke-vragen-Samen-Actief-Sr-over-rechtsgang-dossier-Rob-Scholte.pdf

  2. Zouden de colleges van B&W na de vele smadelijke afgangen bij de rechter het er zelf niet naar gemaakt hebben dat ze niet meer op hun blauwe ogen geloofd worden?

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d