Hollands Kroon

Gemeente Hollands Kroon helpt met schulden

Advertentie:

Mensen wachten vaak te lang voordat ze hulp zoeken. Veel te lang zelfs. Gemiddeld wachten ze 5 jaar met hulp zoeken. Boetes, aanmaningen en incassokosten worden al hoger. Met soms drastische gevolgen zoals afsluiting van energie of water. Het bedrag van de schulden stapelt zich op. In vijf jaar tijd kan een schuld van € 5.000,- opgelopen zijn tot een schuld van € 50.000,-. Bewoners van Hollands kroon kunnen voor hulp contact op nemen met gemeente Hollands Kroon.

Een grote oorzaak waardoor mensen niet aan de bel trekken is schaamte. Er ligt een flink taboe op schulden. Mensen die te maken hebben met schulden ontkennen vaak hun problemen of schuiven het voor zich uit. Ze trekken zich terug en gaan geïsoleerder leven. Geldzorgen leggen een enorme druk op het leven. Mensen slapen slecht en ervaren continu een stressgevoel. Een gevoel dat niet vooruitkomt en er voor zorgt dan nadenken niet lukt.

Campagne ‘Kom uit je schuld’
Het is belangrijk dat mensen met schulden zo snel mogelijk geholpen worden. De eerste stap is openheid van zaken geven. Iemand in vertrouwen nemen. Dit vraagt om moed en lef. Praten over schulden is de eerste stap naar een oplossing. Daarom heeft staatsecretaris Tamara van Ark de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ gelanceerd. De Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokkenen werken hierin samen. Acht mensen met schulden geven de campagne een gezicht. Zij zijn bereid om over hun schuldprobleem te praten. Op de website komuitjeschuld.nl zijn de verhalen te lezen.

Schulddienstverlening in Hollands Kroon
De gemeente Hollands Kroon heeft zich ook bij de campagne aangesloten. Zij helpen met een oplossing bij schulden. Een team van tien consulenten neemt deze taak op zich. Ook zij zien in de praktijk dat mensen zich vaak te laat melden. Er had veel ellende voorkomen kunnen worden.

Consulent Marjolein ziet dit vaak gebeuren: “Mensen schamen zich vaak erg of weten niet waar zij met hun probleem terecht kunnen. Wanneer zij zich eenmaal aanmelden gaan wij bij ze thuis langs. Eerst luisteren we goed naar het verhaal van de inwoner. Daarna maken we samen met de klant een plan van aanpak. Dit is voor iedere klant anders. Het is echt maatwerk. Het zou zowel voor de klant als voor ons enorm helpen als zij zich eerder melden. Daarom zijn wij een groot voorstander van de campagne.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button