Den Helder

Hoogheemraadschap wil dijken versterken

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in de uitwerking van het milieueffectrapport voor de dijkversterking Den Helder – Den Oever duidelijk te maken waar en wanneer de stabiliteit en bekleding van de dijk onvoldoende veiligheid bieden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de Commissie gevraagd tussentijds te adviseren over de inhoud van het voorlopige milieueffectrapport.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de dijk tussen Den Helder en Den Oever versterken omdat de stabiliteit van de Balgzanddijk en de bekleding op delen van de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk niet meer voldoen aan de veiligheidseisen.

HHNK heeft in een verkenning onderzocht welke maatregelen het veiligheidsprobleem kunnen oplossen. Het voorlopige milieueffectrapport laat duidelijk zien waarom bepaalde maatregelen zijn afgevallen en welke oplossing de voorkeur heeft. Er is voldoende informatie aanwezig om de gekozen oplossing verder uit te werken in een milieueffectrapport, zegt de Commissie.

Veiligheid
De Commissie oordeelt wel dat nu nog onduidelijk is waar en wanneer de stabiliteit en bekleding van de dijk onvoldoende veiligheid bieden. Daardoor is niet duidelijk of de maatregelen gecombineerd kunnen worden met ingrepen die op een later moment nodig zijn. Dit is van belang omdat een ingreep al snel tot verstoring van wadvogels in het nabijgelegen beschermde natuurgebied leidt. De Commissie adviseert om dit in de uitwerking van het milieueffectrapport alsnog te doen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button