Den HelderPolitiek

Gemeenteraad Den Helder reageert met 33 moties en 18 amendementen op begroting

Advertentie:

Den Helder – Het wordt een lange zit woensdagavond. De Helderse gemeenteraad heeft tezamen maar liefst 33 moties en 18 amendementen opgesteld in voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering over de begroting. De moties hebben onder andere betrekking op een onderzoek naar de ambtelijke organisatie, het energieneutraal maken van verenigingen, buurt– en dorpshuizen, een evaluatie van City Marketing en kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Amendementen zijn er over het verhogen van de toeristen- en forensenbelasting, het afschaffen van de precariobelasting, het schrappen van het extra budget voor Port of Den Helder en het opstellen van een Helders Steunfonds.

Het aantal moties en amendementen is voor Helderse begrippen niet ondenkbaar. Vergeleken met andere gemeenten is de wijze waarop de lokale politici in Den Helder omgaan met hun begroting opmerkelijk. Veel van de aangekondigde moties hebben eigenlijk geen relatie met het voorliggende stuk. Ook is er veelal geen sprake van enige urgentie, of actualiteit. Dat is over het algemeen toch wel de verwachting. In de havenstad hebben de moties bij de begrotingsvergadering meer weg politieke wensenlijstjes. Soms wil men een onderwerp gewoon onder de aandacht brengen. Ook keren er daarom ieder jaar dezelfde, reeds afgewezen moties terug. Zo dient Marinus Vermooten van Samen Actief aanstaande woensdag weer zijn jaarlijkse motie over het dierenwelzijn in.

Afvalstoffenheffing
De nieuwste partij binnen de Helderse gemeenteraad voert het hoogste woord. Fractie Pastoor is betrokken bij maar liefst 14 moties of amendementen. De afsplitsing van Behoorlijk Bestuur bundelt krachten met haar oude kieslijstpartners bij een amendement voor het schrappen van de beoogde verhoging van de afvalstoffenheffing en komt zonder mede indieners onder andere met een motie voor het realiseren van minimaal twee omheinde hondenspeelvelden. Over de afvalstoffenheffing is overigens nog meer te doen. GroenLinks wil dat meer mensen in aanmerking komen voor een vrijstelling van het bedrag en dat er een eerlijkere verdeling komt over huishoudens, afhankelijk van de omvang van het huishouden. GroenLinks dient ook een motie in om verenigingen en maatschappelijke organisaties in staat te stellen gescheiden afval aan te leveren. Behoorlijk Bestuur, de PVV en Fractie Pastoor dienen dan weer een motie in om te onderzoeken of de gemeente niet over kan gaan op nascheiding.

Stikstof, milieu en groen
Ook de PvdA komt met flink wat voorstellen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een evaluatie van City Marketing. Volgens de partij zijn de resultaten van de organisatie namelijk onvoldoende inzichtelijk. De PvdA wil daarnaast ook dat er gekeken wordt naar het realiseren van buitensportplekken in de vorm van beweegtuinen en dat er geld komt voor het energieneutraal maken van buurthuizen. Het voorstel dat door de meeste partijen tezamen wordt ingediend is een motie om ondernemers te gaan steunen bij het uitvoeren van de stikstofberekening voor evenementen. Het CDA, Fractie Pastoor, de Seniorenpartij, ChristenUnie, D66, PvdA, Beter voor Den Helder en Fractie Bazen dienen deze samen in. De Stadspartij en Fractie Pastoor willen de toeristenbelasting en de forensenbelasting met 12,5 procent verhogen om zo investeringen in de infrastructuur te bekostigen.

D66 dient een aantal amendementen in om geld en aandacht te vragen voor verduurzaming, fietspaden en vergroening in de openbare ruimte. De PVV wil dat in kaart wordt gebracht of er knelpunten zijn wat betreft de woningbouwopgave, maar ook bij de Helderse voedselbank. Beter voor Den Helder wil een onderzoek naar de gehele ambtelijke organisatie en dat er eind 2023 een tentoonstelling over Jan Blanken, grondlegger van Willemsoord, in het nieuw stadhuis wordt gehouden. De ChristenUnie wil het college opdragen in overleg te gaan DNO en het Leger des Heils over de toenemende problematiek met dak- en thuislozen. De VVD heeft slechts 1 voorstel: Het afschaffen van de precariobelasting om ondernemers tegemoet te komen.

De vergadering over de begroting begint op woensdag 2 november om 16.00 in Theater de Kampanje op Willemsoord. Daarnaast is de raadsvergadering live te volgen op de TV via Regio Noordkop.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button