Kop van Noord-Holland

Geen fietsbrug, maar mogelijk ruimere vaartijden Pont Westeinde

Adverentie

Anna Paulowna – De provincie gaat samen met belanghebbenden onderzoek doen naar ruimere vaartijden van de Pont Westeinde in de avond. De pont vaart over het Noordhollandsch kanaal tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp (Noorderhaven) en is een belangrijke schakel in de doorfietsroute tussen Schagen, Hollands Kroon en Den Helder.

Er wordt geen verder onderzoek gedaan naar een (fiets)brug als alternatief voor de pont. In een petitie aan de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder werd eerder dit jaar gevraagd om de vaartijden in de avond te verlengen tot 23.00 uur, of de pont te vervangen door een brug. De provincie – exploitant van de veerpont – zegde toe dit te onderzoeken.

Brug niet haalbaar
Uit een eerste verkenning blijkt dat een (fiets)brug als alternatief voor de pont op deze locatie niet haalbaar is. Een vaste brug is niet mogelijk omdat het Noordhollandsch kanaal op deze plek onderdeel is van de Staande Mastroute. Dat betekent dat zeilschepen die hun mast niet kunnen neerlaten het kanaal moeten kunnen blijven gebruiken. Daarvoor is een doorvaarthoogte van maar liefst 30 meter nodig, waar op deze plek door de aanwezige bebouwing en de Rijksweg N9 geen ruimte voor is.

Een beweegbare brug zou wel passen, maar deze moet behalve voor fietsers en voetgangers ook toegankelijk zijn voor lokaal (landbouw)verkeer. Een brug trekt daarbij nieuw ongewenst (sluip)verkeer op de wegen in Julianadorp en Anna Paulowna/Breezand en rond de N9. Aan de hand van de bevindingen van de eerste verkenning en de geschatte kosten van 30 miljoen euro voor een beweegbare brug, heeft de provincie besloten geen verder vervolgonderzoek naar een brug te doen. De provincie richt zich nu op het behouden van de pont en het verbeteren van de dienstverlening.

Onderzoek uitbreiding vaartijden
De laatste pont vaart nu om 19.00 uur, wat met name voor fietsers een belemmering vormt om in de avond bijvoorbeeld sportvoorzieningen te kunnen bereiken en weer thuis te komen. Als de pont niet vaart moeten fietsers ruim 8 kilometer omfietsen. In een petitie werd daarom gevraagd om de vaartijden in de avond te verlengen tot 23.00 uur. De provincie wil gehoor geven aan deze oproep. Om de langere vaartijden mogelijk te maken moet er geld vrijgemaakt worden binnen de provinciebegroting.

Ook moet er gekeken worden naar een oplossing voor de geluidsoverlast van de pont die direct omwonenden ervaren. De provincie gaat in gesprek met beide gemeenten, Fietsersbond en omwonenden om te komen tot een betere dienstverlening van de pont die ook op voldoende draagvlak kan rekenen. Daarbij wordt gestreefd naar het instellen van een proef met verlengde vaartijden in het voorjaar van 2024. Als de proef succesvol verloopt kunnen de nieuwe vaartijden in 2025 worden ingevoerd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button