Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon niet klaar voor besluitvorming over Kustvisie IJsselmeerkust

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon is nog niet in staat te besluiten over de opgestelde Kustvisie IJsselmeerkust. In het ambitieuze visiedocument wordt onder meer gekeken naar de inzet van zonne-atollen en energie-eilanden en in brede zin naar de toekomst van de IJsselmeerkust. Volgens wethouder Theo Meskers is het opstellen van een visie noodzakelijk, om het kustgebied werkbaar te houden in het kader van landelijke inpassingsplannen.

Het Rijk wil namelijk een natuurgebied, Wieringerhoek, realiseren tussen Den Oever en Enkhuizen. Daarop gaan bij Meskers alle alarmbellen rinkelen. Een aantal jaar geleden is daarom besloten met de gemeenten en de provincie een kustvisie op te stellen, om zo de belangen van de gemeenten te beschermen. De plannen van de landelijke overheid kunnen volgens Meskers namelijk hoogst ongelukkig zijn voor bedrijven in Hollands Kroon. De doorvaarbaarheid van het meer, maar ook de toegang tot landbouwwater komt in gevaar. De Kustvisie moet inzicht bieden in de lokale belangen en daarmee richting geven aan ideeën en projecten die van invloed zijn op de leefomgeving langs de kust. Volgens Meskers heeft de raad daar een aantal jaar terug ook de ruimte voor geboden.

Toch wilde de raad dinsdagavond nog niet instemmen met het visiedocument. Er staan veel vernieuwingen in, die volgens de wethouder dus noodzakelijk zijn. De gemeente moet meewerken aan de landelijke plannen en kan via het document enkel sturen. Volgens Jan Willem van der Klugt van het CDA is er echter nog onvoldoende duidelijk welke risico’s de plannen met zich meebrengen. Mirko Hruska van coalitiepartner VVD was het met hem eens en gaf aan graag nog even te wachten met besluitvorming. Het is volgens Hruska toch kiezen tussen twee kwaden. De wethouder stelde aan de raad voor dat zij hem via een motie zouden kunnen opdragen om eerst de discussie aan te gaan over de haalbaarheid van de projecten in de kustvisie. Uiteindelijk stemde de raad in met dat idee. Begin volgend jaar zal de raad zich opnieuw buigen over het voorstel.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button