Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon als ‘energiehub’? Investeer eerst eens in het landelijk gebied

Advertentie:

Hollands Kroon – Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft middels een brief gereageerd op de Energievisie van de provincie Noord-Holland. In de brief roept de gemeente de provincie op om vooral inwoners te betrekken bij de toekomstplannen voor het energienet. Het college merkt op dat de plannen veel impact zullen hebben op het landelijk gebied, terwijl de energie infrastructuur daar vaak juist achterloopt.

“In het verleden is vaak de keuze gemaakt om stedelijke ontwikkeling te laten voorgaan op ontwikkelingen in het landelijke gebied”, aldus het college. “Dit resulteert nu in beperkingen voor bijvoorbeeld agrariërs als het gaat om verduurzaming. Enerzijds lopen zij aan tegen beperkingen in duurzame energie opwek en teruglevering. Anderzijds worden zij beperkt in hun mogelijkheden doordat de vraag naar elektriciteit stijgt bij de overstap naar meer duurzame bronnen voor energie en transport.”

Het college ziet vervolgens dat grote ruimtelijke ingrepen in het energienet, die bedoeld zijn om de steden te faciliteren, vooral plaatsvinden op het platteland. Dat is wel opmerkelijk, omdat wethouder Lilian Peters bij de bewonersbijeenkomst van 25 november nog zei dat het weinig zinvol is om een splitsing te maken tussen de stad en het platteland. Toch steekt het blijkbaar bij het college: De gemeente krijgt wel de lasten maar niet de lusten. Zij wil dat de provincie gaat investeren in de infrastructuur op het platteland.

Participatie
Het tweede grote probleem dat het college heeft met de Energievisie is het gebrek aan participatie. Dat werd al eerder duidelijk. In de brief aan de provincie schrijft de gemeente dan ook dat zij betreurt dat er helemaal niks over de inwoners is opgenomen in het document. Dit terwijl de impact groot kan zijn: “Wij dringen erop aan het participatieproces in de visie op te nemen en inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vanaf nu te betrekken bij de verdere uitwerking.” Het college bedankt de gedeputeerde voor zijn aanwezigheid bij de bewonersavond in de Meerhoeve en benadrukt dat die avond voor hen het begin was van het participatietraject en niet het einde.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button