Den HelderPolitiek

Stadspartij stelt vragen over Stichting Beacura

Den Helder – Stadspartij Den Helder heeft het college vragen gesteld over de vestiging van Stichting Beacura aan de Spoorgracht. Fractievoorzitter Harry van Dongen meent dat de gemeenteraad al meerdere keren haar bezorgdheid heeft uitgesproken over het huisvesten van kwetsbare mensen dan wel groepen binnen de kwetsbare wijken in de gemeente. Door een te grote concentratie kwetsbare mensen binnen een wijk te huisvesten, wordt de druk op zo’n wijk veel te hoog Hetgeen niet goed is voor een ieder die hier direct mee te maken krijgt. De Stadspartij is van mening dat hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

Afgelopen week werd de Stadspartij verrast inzake een vraag of zij op de hoogte waren dat de stichting Beacura zich ging vestigen aan de Spoorgracht 24, in de Visbuurt. De partij meent dat dit tegen de gemaakte afspraken in gaat.

Gevraagd wordt op het klopt of de eerder genoemde stichting zich gaat vestigen op het adres Spoorgracht 24. En of er sprake is van kamerverhuur aan hun cliënten. Of er ook wordt verhuurd aan mensen van buiten de gemeente.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button