Cultuur/Natuur

Paddentrek weer van start

Den Helder – Met deze zachte winter wordt de paddentrek snel verwacht, de massale trek van padden, kikkers en salamanders richting sloten en vijvers om hun eitjes af te zetten. Deze tocht is levensgevaarlijk. Gelukkig staan er zo’n 200 vrijwilligers klaar om de vele amfibieën vanaf februari te helpen op hun tocht naar het voortplantingswater.

Als het weer buiten gunstig is, met een avondtemperatuur boven de zes graden en vochtig weer, dan ontstaat er een massale trek van amfibieën. Amfibieën leggen in het vroege voorjaar vaak grote afstanden af vanaf hun overwinteringsplek (in bos of duin) richting sloten en vijvers waar ze hun eitjes laten bevruchten en afzetten in het water. Niet alleen worden er veel dieren doodgereden, ook vallen veel dieren in straatkolken, watermeterputten of in vijvers met steile kanten waar ze niet meer uitkomen. Het gevolg is dat ze verhongeren of verdrinken. Om de dieren te behoeden komen elk jaar tussen begin februari en eind maart achttien paddenwerkgroepen in Noord-Holland in actie.

Veilig oversteken
De paddenwerkgroepen kunnen altijd hulp gebruiken, vele handen maken het werk licht. Vanwege werken langs de weg is deze activiteit helaas niet geschikt voor kinderen. Lijkt het leuk om in de periode van februari tot april een avond of ochtend in de week te helpen? Neem dan contact op met de coördinator van de groep in jouw buurt. Op de website staan de contactgegevens van de werkgroepen in onze provincie.

Te denken is aan het nalopen van de permanente paddenschermen om te kijken of ze nog intact zijn. Soms worden er tijdelijke schermen neergezet en graven emmers in. Als alles klaar is dan is het wachten wanneer de amfibieëntrek gaat beginnen. Via de schermen worden de padden naar tunnels geleid die onder de weg door gaan. Of ze belanden in een vangemmer die elke avond en ochtend geleegd moeten worden aan de overkant van de weg. Vrijwilligers worden hiervoor ingeroosterd.

Nog een watermeterput of een vijver in de tuin? Hier kunnen uittreedplekken van gaas of een trappetje van ruw materiaal worden gebruikt om de dieren uit de vijver of put te laten kruipen. Voor straatkolken zijn speciale uittreedvoorzieningen ontwikkeld. Informatie hierover is te vinden op de website. Op deze landelijke website kan trouwens ook de paddentrek worden gevolgd, want de werkgroepen vullen daar hun resultaten in zodat belangstellenden precies kunnen zien waar de eerste trek begint.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button