Hollands KroonPolitiek

Provincie: Geen ruimte voor participatie bij Energievisie

Advertentie:

Hollands Kroon – Het college van de Hollands Kroon is teleurgesteld over de reactie van Gedeputeerde Staten op de gemeentelijke zienswijze met betrekking tot de Energievisie. Volgens de provincie is er geen tijd meer om inwoners te laten meepraten over de plannen. Gedeputeerde Edward Stigter sprak in november vorig jaar nog inwoners van de Wieringermeer toe en benadrukte toentertijd dat er nog niks in beton was gegoten.

Het college van de gemeente Hollands Kroon werd naar eigen zeggen overvallen door de Energievisie van de provincie. Er had vooraf geen overleg plaatsgevonden en uit de stukken bleek dat het bestuur van Noord-Holland ingrijpende plannen had, onder andere in de Wieringermeerpolder. Zo zou het gebied rondom Middenmeer een ‘energiehub’ moeten worden en leek de overheid aanstalten te maken voor de aanleg van een 380kV hoogspanningsstation met bovengrondse stroomkabels. Het zou gaan om een gebied van enkele tientallen hectaren dat zou worden volgebouwd.

Hierop stuurde het college een brief naar de provincie, met daarin de oproep om niet alleen gebruik te maken van alle ruimte die het platte land biedt, maar ook te investeren in de infrastructuur. Daarnaast werd de provincie medegedeeld dat het gemeentebestuur het betreurt dat inwoners niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de visie. Het college riep de provinciale bestuurders dan ook op om dit gesprek alsnog aan te gaan. Hoewel gedeputeerde Edward Stigter eind november in de Meerhoeve een toelichting heeft gegeven over de plannen zou de inbreng van omwonenden en bedrijven uit de regio ook verwerkt moeten worden in de Energievisie, aldus het college.

Geen tijd meer voor participatie
Het antwoord van de provincie is teleurstellend, zo schrijft het college aan de gemeenteraad: “We zijn teleurgesteld in de beantwoording op onze oproep tot meer participatie rond de Concept Energievisie. De provincie schrijft dat daar te weinig tijd voor is. De provincie ziet ook geen kans uw raad nader te informeren.” Volgens de provincie zijn gemeenten wel nauw betrokken geweest bij het opstellen van de Energievisie, maar de gemeente Hollands Kroon zegt keer op keer dat dit absoluut niet het geval is geweest. Bij vaststelling van de meer concrete projecten uit de Energievisie, zoals de aanlanding van energie uit wind op zee, en de zoektocht naar een tracé voor een 380kV hoogspanningsleiding, zal volgens de provincie wel altijd participatie plaatsvinden. Het college zegt tegen de raad hierover in gesprek te gaan met de provincie, zodat daar wel volwaardige participatie kan plaatsvinden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button