Den HelderPolitiek

Discussie over kosten afschaffing eigen bijdrage WMO-Taxi

Den Helder – Het college en de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling zijn het niet eens over de kosten die de afschaffing van de eigen bijdrage voor de WMO-Taxi met zich mee zou brengen. Hoewel er ongeveer €50.000,- minder zou binnenkomen bij de gemeente, schat het college in dat de kosten oplopen tot €450.000,-. Dit omdat veel meer mensen gebruikmaken van de service wanneer deze gratis is.

Meerdere commissieleden gaven aan het niet eens te zijn met de berekening van het college. Nel Dol van GroenLinks en Michel Pastoor van Behoorlijk Bestuur kwamen beide uit op een veel lager bedrag. Ook Harmen Krul van het CDA vond de cijfers inconsistent. Veel commissieleden vroegen zich daarom af waarom het college denkt dat het bijna een half miljoen zal kosten, wanneer de inning van de ritbijdrage in 2021 slechts €50.000.- heeft opgeleverd. Logischerwijs zou het wegvallen van deze eigen bijdrage de gemeente ook dat bedrag kosten.

De insteek van het college is anders, zo liet wethouder Tjitske Biersteker weten. Met het vragen van een eigen bijdrage stimuleert de gemeente volgens haar een bewustere keuze voor het aanspreken van de vervoersondersteuning. Omdat het niet meer gratis is zullen inwoners kijken naar andere oplossingen, vanuit eigen kracht of bijvoorbeeld door vrijwilligers. “Toch de scootmobiel in plaats van de taxi. Of toch samen rijden met een kennis in plaats van alleen met de taxi”, aldus de gemeente. Hierdoor hoeven er minder taxi’s worden ingezet, wat volgens het college leidt tot een besparing van €400.000,-. De besparing voor de gemeente vloeit dus voor het grootste deel voort uit de ontmoediging van het gebruik, niet de eigen bijdrage zelf.

Begroten op gedragsveranderingen
Volgens Krul is dit nog niet zo zeker. Hij vindt dat je niet moet begroten op voorspellingen van gedragsverandering. Zelf denkt hij dat de ontmoediging niet het gewenste effect zal hebben. Het daadwerkelijke effect van de maatregel is ook niet te achterhalen uit de door het college aangeleverde evaluatie: Door de coronapandemie zijn er in het vorige jaar sowieso al veel minder ritten gemaakt. Desondanks lijkt een grote meerderheid in de raad nu al te oordelen dat de eigen bijdrage moet worden afgeschaft, los van de kosten. “U noemt het bewustwording, maar het is gewoon het creëren van drempels voor onze inwoners”, zo beargumenteerde Marije Boessenkool van GroenLinks. Volgens haar is het WMO vervoer een recht van de inwoners en past het niet om dit te ontmoedigen.

De ChristenUnie blijft staan achter het beleid van haar wethouder. Het zou volgens hen niet goed zijn om het nu ‘ad hoc’ af te schaffen. Het CDA kondigde een motie aan om in kaart te brengen wat de precieze kosten zouden zijn om de eigen bijdrage af te schaffen en daarbij met terugwerkende kracht de gebruikers te compenseren.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Het is natuurlijk niet helemaal waar wat de christen unie zegt, natuurlijk kost afschaffen geld, maar men zegt er niet bij dat de mensen dan nu weer de eigen bijdrage van 19 euro per maand moeten gaan betalen, dat is nu afgeschaft, en daarvoor in de plaats betaald men 1 euro per rit. Als je geen andere WMO ondersteuning hebt, heb je dat wel betaal je evengoed 19 euro in de maand en daarnaast 1 euro per rit voor de taxi. Ik heb zelf ook een taxipas, maar gebruik hem zo weinig mogelijk, zelfs toen het nog gratis was, kreeg ik die 90 ritten per jaar niet op, omdat ik nog beschik over een 3 wiel fiets. dus een rekensommetje voor de mensen luid dan als volgt, 12 x 19 euro = 214 euro wmo taxi per jaar bij gratis vervoer, en 180 ritten op jaar basis is 180 euro, het lijkt er zo op dat het afschaffen van de eigen bijdrage voor de taxi en het weer invoeren van de WMO/CAK bijdrage de gemeente dus meer oplevert.
    Maar de Christen unie gaat ervan uit dat de mensen nog meer ondersteuning hebben en dus naar die 180 ritten a 180 euro dus nog eens 214 euro extra betalen, ja zo kan ik mij ook rijk rekenen.

Back to top button
%d bloggers liken dit: