Den HelderPolitiek

Twijfel over vernieuwing parkeerplaats Schooten Plaza

Den Helder – De ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur en de Stadspartij hebben zo hun vraagtekens bij de noodzaak voor meer parkeergelegenheid bij Schooten Plaza. Het college wil een half miljoen investeren om aan de oostkant van het winkelcentrum 34 extra parkeerplekken, een nieuw fietspad en een looproute te maken. De drie partijen gaven in de Raadscommissie Stadsontwikkeling aan dat zij de parkeerplekken niet nodig vinden.

Momenteel zijn er op de parkeerplaats aan de Heiligharn 22 plekken beschikbaar. Dit worden er na de uitbreiding 42. Daarnaast worden er nog 14 extra haaksparkeervakken gerealiseerd. Op de gronden rondom de parkeerplekken komt een looproute en wordt er meer groen aangeplant. Daarnaast komt er een vrijliggend fietspad van het Van der Vaart plantsoen naar het winkelcentrum. Tenminste, als het aan het college ligt. Enkele jaren geleden hebben winkeliers van winkelcentrum Schooten Plaza al aangegeven dat er onvoldoende parkeerplaatsen waren voor de bezoekers. Uit onderzoek bleek dat de perkeerdruk inderdaad hoog was, en dat dit ook het geval was bij nabijgelegen locaties, zoals rondom basisschool De Dijk en op het parkeerterrein nabij het gezondheidscentrum.

Een schets van de toekomstige situatie (Gemeente Den Helder).

Onderzoek al een paar jaar oud
Dat onderzoek naar de parkeersituatie rondom het winkelcentrum dateert van een aantal jaar geleden. Nadine Gatowinas van de Stadspartij vroeg daarom aan wethouder Peter de Vrij of dit nog wel representatief is voor de huidige parkeerbehoefte. Volgens Gatowinas is het parkeerterrein rondom Schooten Plaza nooit vol, zeker niet aan de oostkant waar de nieuwe parkeerplekken moeten komen. Sebastiaan Pavlotzky van de ChristenUnie twijfelde ook of de nieuwe parkeerplekken wel nodig zijn, zeker omdat met het plan ook een betere fietsverbinding wordt gerealiseerd. Zijn voorstel was daarom om het plan te splitsen: Wel het nieuwe fietspad en het trottoir, maar geen uitbreiding van de parkeerplaatsen. Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur nam hetzelfde standpunt in: Juist het stimuleren van fietsen en lopen naar het winkelcentrum is een goed idee, meer parkeerplekken zijn niet nodig.

De rest van de commissie steunde de plannen van wethouder De Vrij. Hij gaf zelf aan dat de resultaten uit het onderzoek nog steeds gebruikt kunnen worden. De reden dat de plannen pas een aantal jaren later op de agenda zijn gekomen is dat de woningstichting bezig was met het opknappen van de flats aan de achterzijde. Er zijn toentertijd al participatietrajecten met omwonenden geweest. De Stadspartij en de ChristenUnie gaven aan na te denken over een amendement op het voorstel.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button