Hollands Kroon

Hollands Kroon voorkomt verkoop agrarische grond bij Kooypunt, vestigt voorkeursrecht

Kooypunt – Het college van Hollands Kroon heeft besloten een voorkeursrecht te vestigen op gronden bij Kooypunt. Dat betekent dat zij het eerste recht heeft om de percelen over te kopen wanneer de eigenaar er vanaf wil. Toen de gemeente erachter kwam dat een agrariër zijn land wilde verkopen heeft het college snel ingegrepen: De locatie is namelijk in beeld gekomen als mogelijke aanlandingsplek voor waterstof.

De waterstofplannen zijn afkomstig uit een verkenning van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat. Mochten deze doorgaan, dan is een planologische wijziging nodig. In eerdere plannen rondom het regionale havenbedrijf op Kooypunt zijn de gronden in kwestie al genoemd als mogelijk uitbreidingsgebied van het huidige bedrijventerrein.

De belanghebbenden zijn inmiddels door de verantwoordelijk wethouder mondeling op de hoogte gesteld dat het besluit is genomen: “Dit is gedaan in een persoonlijk gesprek omdat we ons ervan bewust zijn dat een dergelijk besluit van invloed is bij een eventuele verkoop. De belanghebbenden ontvangen deze week per aangetekende brief ook nog een schriftelijke toelichting van het besluit waarin ook bekend wordt gemaakt hoe een eventuele zienswijze of bezwaar tegen het besluit kan worden ingediend”, aldus het college in een brief aan de raad.

De gemeenteraad besluit
Het besluit van het college is een voorlopig besluit, dat wel meteen van kracht is. De gemeenteraad moet uiteindelijk definitief beslissen over het voorkeursrecht. Dit moet binnen drie maanden na de inwerkingtreding. “De komende tijd bereiden we dit raadsvoorstel voor en heeft het college tijd om de effecten van een eventuele aankoop van de gronden goed te bestuderen. De gemeenteraad krijgt dus de gelegenheid om tot een goede belangenafweging te komen”, aldus burgemeester en wethouders.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to top button