Broedkorven voor wilde eenden

Den Helder – Het is een vertrouwd voorjaarsverschijnsel: een vrouwtjeseend met een rij donzige kuikentjes achter zich aan. Ook in de Helderse vaarten en slootjes ontbreken ze niet. Toch zijn het er steeds minder. Daarom heeft Vogelbescherming Nederland 2020 uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend.

Sinds 1990 is al ongeveer dertig procent van de broedpopulatie van wilde eenden verdwenen. Waardoor dat komt, is niet goed bekend. Een van de redenen kan de toename zijn van de natuurlijke vijanden. Blauwe reigers, buizerds en ooievaars: er komen er steeds meer. Ook zou waterverontreiniging een rol kunnen spelen. De eendenkuikens leven van waterinsecten. Door verontreiniging is er steeds minder voedsel voor ze te vinden in het water.

Ook de gemeente Den Helder wil de wilde eend straks niet missen in de slootjes. Daarom zijn onlangs 41 broedkorven geplaatst. Dan maken de natuurlijke vijanden in elk geval minder kans op een smakelijk hapje. “Na het broedseizoen halen we ze weer weg en maken ze schoon. In het voorjaar van 2021 zetten we ze weer terug.”

De broedkorven zijn onder meer te vinden langs de Zanddijk, in het Timorpark, bij het viaduct Waddenzeestraat/Nieuweweg, naast de rotonde Langevliet/Zuiderhaaks en in Quelderduyn.

Exit mobile version