Den HelderPolitiek

Containertuintjes blijven langer om nut te bewijzen

Den Helder – De proef met de zogenaamde containertuintjes wordt verlengd tot eind juli 2020. Op deze manier kan het effect van deze containertuintjes beter worden ingeschat. “Op dit moment  hebben we het resultaat nog niet voldoende in beeld. De gegevens van bijplaatsingen van december 2019 en januari 2020 gebruiken we als referentie”, aldus B&W in een recente raadsinformatiebrief.

Illegale dumpingen bij afvalcontainers zijn al jarenlang een gegeven. Mogelijk dat de aangelegde tuintjes om de containers een positieve invloed hebben op het dumpgedrag. “De proef met containertuintjes is eind november 2019 gestart. Bij drie ondergrondse afvalcontainers in Middelzand, de Gravenstraat en de Vismarkt zijn containertuintjes geplaatst. Een deel van deze tuintjes bestaat uit echte laagblijvende beplanting terwijl andere tuintjes kunstgras met buxushagen van kunststof hebben. De tuintjes zijn op de bestaande grondplaat van de container geplaatst. Op de straat staat het telefoonnummer voor het ophalen van grofvuil (wat overigens een gratis dienst vanuit de gemeente is).

Resultaten 
De gemeente heeft in de maanden december 2019 en januari 2020 bijgehouden of afval is bijgeplaatst bij de containers. Bij de locatie Middelzand zijn geen bij plaatsingen van afval meer geconstateerd. Op de locaties Gravenstraat en Vismarkt zijn ongeveer twintig bijplaatsingen geconstateerd. Deze variëren van kartonnen dozen tot een kerstboom.

“Op grond van deze beperkte resultaten kunnen we spreken van een lichte daling van bijplaatsingen. Om een betere onderbouwing te krijgen of de containertuintjes de reden zijn van deze lichte daling van bijzettingen, is een langere testperiode noodzakelijk. Wij verlengen de huidige proef tot eind juli 2020.”

De bestaande constateringen over de maanden december en januari worden gebruikt als referentieniveau. In augustus kan in beeld worden gebracht of de tuintjes het gewenste effect hebben. Op grond van deze resultaten wil B&W aangeven of voortzetting dan wel uitbreidingen van containertuintjes in andere straten en wijken aan de orde is.

Toon meer

Yvonne de Groot

Mijn naam is Yvonne de Groot, geboren en getogen in Den Helder. Ik ben werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button