Den HelderPolitiek

Voortbestaan ‘kleine huisjes’ Balistraat twijfelachtig

Adverentie

Den Helder – Het voortbestaan van 52 woningen in de Balistraat ligt in handen van Woningstichting, eigenaar van deze kleine en 100 jaar oude karakteristieke huisjes. Leeggekomen woningen worden niet meer verhuurd. Woningstichting is wel in gesprek met een afvaardiging van huidige huurders. De fractie Behoorlijk Bestuur heeft recent vragen aan B&W gesteld over de huidige gang van zaken.

Op de vraag of het complex gesloopt gaat worden, meldt B&W dat Woningstichting in overleg is met de projectcommissie (afvaardiging huidige huurders). Naast de beperkte oppervlakte van de woningen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de woningen CO2 neutraal te maken. Indien dit het geval is, wordt daarnaast gekeken naar de kosten die verbonden zijn aan deze werkzaamheden.

Sociale huurwoningen
Mocht besloten worden om de woningen in de Balistraat toch te slopen, zullen op de locatie opnieuw sociale huurwoningen terugkomen. Of dit meer of minder woningen worden dan het huidige aantal van 52, valt op dit moment nog niets te zeggen. Volgens B&W gaat de door Behoorlijk Bestuur opgeworpen vergelijking met tiny houses niet op.

“Tiny houses is een heel andere manier van wonen. De woningen aan de Balistraat zijn geen tiny houses in de zin van alternatief wonen. Aan de Balistraat staan gewoon kleine woningen. Maar zoals eerder aangegeven is niet alleen de oppervlakte van de woningen een probleem. Alle woningen van corporaties dienen in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dat kan alleen door woningen optimaal te isoleren (vloeren, gevels, daken) en het aanpassen van installaties”, aldus B&W.

Het complex van Woningstichting staat niet op de monumentenlijst maar is wel aangemerkt als beeldbepalend. Behoorlijk Bestuur vindt het wenselijk dat wat historisch is, behouden wordt en deze stelling wordt door B&W gedeeld. B&W legt echter de beslissing van sloop neer bij de huidige eigenaar. “Woningstichting Den Helder is eigenaar van de woningen, met de daarbij behorende plichten en rechten. In gesprekken met Woningstichting brengen wij het belang van beeldbepalende gebouwen voor het voetlicht”, zo besluit B&W.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button