Den HelderPolitiek

Vragen PVV-fractie over financiële gevolgen coronacrisis

Den Helder – Namens de PVV-fractie heeft raadslid Leo van Esdonk schriftelijke vragen voorgelegd aan B&W inzake de financiële gevolgen voor de gemeente ten gevolge van de coronacrisis.

“De coronacrisis waar onze samenleving middenin zit, heeft niet alleen dramatische gevolgen voor de volksgezondheid, maar kan mogelijk ook resulteren in een financiële crisis die vele malen erger zal zijn dan die van 2008. Het CPB heeft namelijk vier scenario’s doorgerekend hoe de rijksfinanciën zich door de coronacrisis kunnen ontwikkelen en deze scenario’s hebben ook hun doorwerking in de gemeentelijke financiën”, zo begint het schrijven van Van Esdonk aan B&W.

Naar aanleiding van de door de coronacrisis sterk gewijzigde financiële en economische omstandigheden stelt het raadslid meerdere vragen aan het college. Zo wil Van Esdonk weten of het college kan aangeven met welk CPB-scenario de aankomende meicirculaire is opgesteld. Indien geen CPB-scenario is gebruikt wil Van Esdonk weten op welke manier dan rekening is gehouden met mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke financiën.

Uitstel Kadernota?
Het PVV-raadslid wil verder van B&W vernemen wanneer de gemeenteraad een geactualiseerde meicirculaire tegemoet kan zien. Mocht deze circulaire op een later moment worden verstuurd, vraagt Van Esdonk of het college bereid is om de behandeling van de Kadernota uit te stellen en de gemeenteraad in dat geval zo snel mogelijk een aangepast schema van behandeling van de Kadernota toe te sturen.

Andere vragen die door Van Esdonk zijn gesteld, zijn:

  • Is het college zonder enige terughoudendheid bereid om alle mogelijke dekkingsmiddelen te onderzoeken en in te brengen om de verwachte kortingen het hoofd te kunnen bieden? Zo nee, waarom niet en welke dekkingsmiddelen vallen daar dan wat het college betreft (deels) buiten? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.
  • Deelt het college de mening dat de door de wethouder financiën in de media geventileerde mening waarbij burgers die zich in deze zorgelijke situatie oprecht zorgen maken over de financiële situatie van onze stad worden weggezet als “stemmingmakers” onacceptabel is en getuigt van weinig inlevingsvermogen? Zo ja, wanneer mag de Helderse bevolking een oprecht excuses van de wethouder financiën verwachten en zo nee, waarom niet?
Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button