Hollands KroonPolitiek

Blijvend op zoek naar betere verkeerssituatie Poelweg en Koningsweg Westerland

Hollands Kroon – Door de Poelweg en Koningsweg in Westerland rijdt veel verkeer en dit verkeer rijdt ook vaak te hard. De bewoners van het dorp hebben hun zorgen hierover aan de gemeente laten weten. Het zorgt voor hen niet voor een fijne omgeving. Om die reden zijn er in 2019 en 2020 een aantal wegversmallingen en drempels geplaatst. Ook werkt de gemeente Hollands Kroon achter de schermen aan een oplossing.

Iedere dag rijden er gemiddeld 4000 auto’s en vrachtwagens door het dorp. Hierdoor voelen de bewoners zich niet veilig en zijn ze het verkeer zat. Dit hebben zij eind 2019 duidelijk bij de gemeente aangegeven. Die heeft toen beloofd de situatie aan te pakken.

Sluiproute
Het doel is de sluiproute zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor het verkeer. Oplossingen hiervoor heeft de gemeente samen met de bewoners bedacht. Zij zien allemaal het liefst dat het verkeer via de A7 en N99 rijdt naar Den Helder. Deze wegen zijn gemaakt voor grote hoeveelheden verkeer. De wegen in Westerland niet.

Een aantal drempels op de Poelweg zijn hersteld. Deze waren door de jaren heen platgereden en voldeden niet meer aan de richtlijnen. Ook zijn er nieuwe drempels geplaatst. Tijdens de bewonersavond eind 2019 kwam ook een aantal meldingen van inwoners die juist last hadden van de drempels vanwege de trillingen. Daarom zijn op een aantal locaties schijnplateau’s geplaatst. Op de Koningsweg zijn zogenaamde ‘chicanes’ aangebracht. Dit zijn wegversmallingen die aan beide kanten van de weg zijn gemaakt. Dit remt de snelheid van tegemoetkomende auto’s.

Verkeer
Voor het uitvoeren van de maatregelen zijn verkeerstellingen uitgezet. Zo kan de gemeente zien hoeveel verkeer er door het dorp rijdt en hoe snel er gereden wordt. Na het uitvoeren van de maatregelen zijn in oktober 2020 weer tellingen gedaan. De conclusie hiervan is dat er helaas niet minder verkeer door het dorp rijdt. Ook wordt er nauwelijks zachter gereden.

Hiervoor wil de gemeente een vrachtwagenverbod instellen. Helaas is het niet zo makkelijk dat te doen. Dit komt omdat de wegen buiten het dorp niet in beheer van de gemeente zijn. De N99 is van Rijkswaterstaat. De N240 is van de provincie Noord-Holland. Beide partijen moeten akkoord gaan met het instellen van zo’n verbod.

Daarnaast is het handhaven van zo’n verbod moeilijk. De politie heeft al aangegeven hier geen capaciteit voor te hebben. Wel heeft de gemeente een brief gestuurd naar alle transportbedrijven die door Westerland rijden waarin de vraag is gesteld of zij willen omrijden. De brief is verstuurd aan 22 bedrijven. Tot nu toe zijn er alleen maar positieve berichten terugontvangen. De bedrijven geven aan hun chauffeurs door dat zij de route A7/N99 moeten nemen.

Grote hoeveelheden
De N240 en N99 zijn beide zogenaamde ‘gebiedsontsluitingswegen’ van de provincie Noord-Holland. Deze wegen zijn ingericht voor grote hoeveelheden verkeer. De N240 en N99 zouden dus eigenlijk op elkaar moeten aansluiten. In de huidige situatie vormen de Koningsweg en de Poelweg deze schakel. Om dit probleem op te lossen is de gemeente in gesprek met de provincie Noord-Holland voor een probleemoplossing.

Hieruit bleek dat een groot deel van de bewoners zich nog steeds onveilig voelen. En misschien zelfs onveiliger omdat er nu opstoppingen in het dorp ontstaan door de wegversmallingen. De inrichting van de weg is niet geschikt voor de grote aantallen verkeersbewegingen door het dorp. De uitkomsten deelt de gemeente met de provincie. Zo maken zij de provincie ook duidelijk hoe de bewoners van Westerland zich voelen bij de huidige verkeerssituatie.

Aanwezigen
Bij dit gesprek zijn allerlei mensen aanwezig: de gedeputeerde, wethouder Theo Meskers, ambtenaren van de gemeente en provincie. In dit gesprek wordt door middel van beeldmateriaal de situatie in Westerland getoond. In het gesprek benadrukt de gemeente hoe belangrijk het is dat zij samen naar een oplossing zoeken voor de verkeerssituatie. Met alleen aanpassingen aan de wegen in Westerland en de Haukes wordt het probleem namelijk niet opgelost.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button