Den HelderPolitiek

Relatie inwoner en raad verwatert: “Corona heeft veel kapotgemaakt”

Den Helder – De communicatie vanuit de Helderse gemeenteraad moet nieuw leven ingeblazen worden. Voor de periode 2022-2026 komt er daarom een nieuwe projectgroep. Veel van de aanbevelingen uit het document ‘De inwoner in beeld’, dat de toenmalige raadscommunicatiewerkgroep in 2015 opstelde, zijn niet uitgevoerd of inmiddels gestopt. Corona heeft meerdere initiatieven onmogelijk gemaakt.

‘Praat met de raad’ bijvoorbeeld, was een plan van de werkgroep uit 2015 om al een half uur vóór de geplande raadsvergaderingen in de raadszaal in gesprek te gaan met inwoners over de agendapunten van die avond. “Dat is nooit van de grond gekomen”, zegt oud-raadslid Carla van Driesten, die toen betrokken was bij de werkgroep. “Er is eigenlijk niets gedaan met de adviezen uit het stuk, en dat terwijl er ook een duur communicatiebureau bij betrokken is geweest. Dan vraag je jezelf wel eens af: Waar heb ik mijn tijd voor gegeven? Natuurlijk begrijp ik dat corona dingen bemoeilijkt, maar in de jaren daarvoor is ook niets gedaan met de aanbevelingen.”

Wethouder Tjitske Biersteker, in 2015 nog raadslid, was ook betrokken bij het opstellen van het document ‘De inwoner in beeld’. In haar rol als wethouder heeft Biersteker de laatste jaren niet veel te maken gehad met communicatie vanuit de raad, maar ook zij ziet het belang van een goede relatie tussen de inwoners en de politiek: “Corona heeft veel kapotgemaakt wat dat betreft, de nieuwe raad moet echt gaan zoeken hoe ze dat weer opnieuw kunnen oppakken. Het initiatief daarvoor ligt echt bij de nieuwe raad en ik neem aan dat zij daar ook het belang van inzien.”

Nieuwe raad aan zet
In het stuk uit 2015 staan niet alleen nieuwe initiatieven die nooit zijn gestart. Bestaande communicatiemiddelen waarover de werkgroep aangaf dat deze moesten blijven zijn juist verdwenen. ‘Over de kook’ bijvoorbeeld, waar raadsleden gingen koken met inwoners, maar ook de maandelijkse raadsinformatiefolder ‘Raadsbreed’. Daarover is vanwege de drukkosten eerst besloten deze eens per kwartaal uit te brengen. Vervolgens is er volledig de stekker uitgetrokken. Nu gebruikt de raad in plaats daarvan hun Facebookpagina voor het delen van informatie. Het inzetten van dit soort nieuwe media was ook een aanbeveling uit het rapport.

De initiatieven ‘Klas in de raad’, ‘Raadslid in de klas’, ‘VIP kaartjes’ voor inwoners en ‘Gast van de raad’ hebben allemaal stilgelegen tijdens corona. Griffier Menno Huisman zegt hierover dat de nieuwe werkgroep zich weer moeten buigen over al deze plannen. Vanuit de raad zullen nu vier of vijf nieuwe leden voor de werkgroep worden gezocht. Voor ‘Gast in de raad’, waarbij inwoners worden uitgenodigd om met raadsleden in gesprek te gaan tijdens een maaltijd, zijn al nieuwe data gepland. Welke projecten tijdens de komende periode verder worden gelanceerd is aan de raad.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

2 reacties

  1. Corona de schuld geven van een verwaterende relatie tussen de gemeenteraad en de inwoners, dat is een gotspe van jewelste. Ik geloofde mijn ogen niet toen ik de kop boven dit artikel las. De volgende keer is het de oorlog in Oekraïne die aan de basis ligt van de moeizame verstandhouding tussen de lokale democratie en een groot deel van de mensen die ze zou moeten vertegenwoordigen…. Overmacht, meneer, daar kunnen wij niets aan doen…. Het voltrekt zich buiten ons om, terwijl wij van goede wil zijn. Zo ken ik er nog wel een paar. Lekker makkelijk, hoor.
    En weer wordt de hand niet in eigen boezem gestoken. En opnieuw geen zelfreflectie. Geen woord over het feit dat de raad zich na de verkiezingen in de regel geen snars aantrekt van de wensen van de inwoners en weigert verantwoording af te leggen voor haar eigengereide optreden. Dat de raad, maar vooral ook menige fractie,aan innerlijke twisten tenonder gaat; daar maken we liever geen woorden aan vuil.
    Ik ga nooit meer stemmen, dat hebben ze dan wel weer bereikt! Zet hem op, gemeenteraad, vervreemdt de kiezers maar lekker verder van je…

  2. De oogkleppen van Stijn en de LOS zijn hardnekkig. De feiten: stadhuisplan, 141 bezwaarschriften in de prullenbak, nul inspraak ondanks verplichte verordening, geen referendum, ondanks verplichte verordening, rechterlijke uitspraak niet gerespecteerd, valsheid in woord en geschrifte, belangenverstrengeling door de Politieke Partij Pizza Willemsoord (PPPW), drie keer liegen bij de rechter, bewust overslaan Raadsbesluit, burger onmzeild, onwettige bouw stadhuis, en afbraak nautische monumenten. Steun van de burgers 11%. Deze malafide coalitie MAG natuurlijk niet terugkomen. Als grote verliezers ook nog.

Back to top button
%d bloggers liken dit: