Den Helder

Beweegmogelijkheden in het Timorpark onderzocht

Advertentie:

Den Helder – Inwoners en beleidsmedewerkers van gemeente Den Helder maakten onlangs een rondje door het Timorpark om te kijken naar de beweegmogelijkheden voor alle inwoners. Dit wordt ook wel een BVO-scan (BeweegVriendelijke Omgeving) genoemd.

Aanleiding voor de BVO-scan was de aangenomen motie van de gemeenteraad om de behoefte aan beweegtuinen te inventariseren en waar nodig te (her)plaatsen, zodat iedereen die hier gebruik van wil maken dit (weer) kan doen. Wethouder Fotigui Camara vulde dit aan met de behoefte om bewegen voor ouderen in de openbare ruimte in beeld te brengen. Wat zijn dan de mogelijkheden om het park toch om te toveren tot een plek waar alle inwoners zich gestimuleerd voelen tot bewegen? Daarvoor zette Team Sportservice, samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen de BVO-scan in. Op basis van de informatie die de BVO-scan oplevert, kan de gemeente mede besluiten welke mogelijkheden er zijn om het Timorpark voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijker te maken en welke materialen daarvoor ingezet kunnen worden, zodat het park alle inwoners nog meer uitnodigt om er te genieten en te bewegen. De resultaten van de BVO-scan worden aan wethouder Fotigui Camara gestuurd, zodat hij dit kan bekijken en beoordelen.

Voordat iedereen op pad ging, werd de deelnemers gevraagd de interactie tussen ouderen en jeugd in het achterhoofd te houden. Als er speelmateriaal is voor de jeugd en kinderen/jongeren hier met plezier gebruik van maken, nodigt dit ouderen uit om daarnaar te kijken en van te genieten. Daarna werd besproken wat de mogelijkheden zijn voor ouderen die gebruik maken van het park. In Den Helder is het percentage ouderen in de stad groot. Uit onderzoeken blijkt dat ouderen vooral veel wandelen, fietsen en aan fitness doen. Bewegingsconsulent Marijke de Wijs van Team Sportservice legde uit wat ouderen stimuleert om mee te doen aan wandel- of fietstochten of beweegactiviteiten in het park.

Samen bewegen
Een activiteit in groepsverband vinden ouderen vaak fijn en prettig vanwege de gezelligheid. Als eenzelfde instructeur daarbij aanwezig is, brengt dat vertrouwen. Ze bewegen graag in een veilige omgeving waarbij verlichting belangrijk is. Bewegen kan op allerlei manieren en is soms heel eenvoudig. Marijke gaf aan dat zij vooral gebruikmaakt van het aanwezige meubilair in de natuurlijke omgeving, zoals bankjes, stoepjes en muurtjes.

Voorheen was in het park een beweegtuin. De apparaten zijn verwijderd omdat in plaats van de ouderen vooral de jeugd er gebruik van maakte. De apparaten raakten defect of werden vernield en dat zorgde voor veel onderhoudskosten. Daarom is besloten de apparaten weg te halen.

Resultaten BVO-scan

De deelnemers waren enthousiast en vulden de BVO-scan in tijdens een wandeling door het park. Na afloop werden de resultaten besproken. Daaruit bleek dat het park heel goed scoort op het gebied van natuur en onderhoud. Er was wel een duidelijk knelpunt. Zo zijn er verplichte fiets- en wandelpaden, maar op de wandelpaden komen ook fietsers en op de fietspaden komen ook wandelaars. Dat is verwarrend en kan gevaarlijk zijn.

Een kans die naar voren werd gebracht, was om extra meubilair te plaatsen waarmee ook beweegactiviteiten gedaan kunnen worden. Een andere tip was om cijfers op de paaltjes te zetten, zodat te zien is hoe lang de route is en er gekozen kan worden tussen een kortere of een langere wandelroute. Daarnaast was iedereen het erover eens dat het belangrijk is om iemand te hebben die de mensen motiveert en betrekt bij een activiteit. Ouderen willen graag samen naar een activiteit gaan, dus het is belangrijk dat ze elkaar spreken en verbinding zoeken om dit te doen. De motivator kan ze dan laten zien wat er mogelijk is.

Het Timorpark nodigt uit om er te genieten van de rust en ruimte. Toch kan een doel mensen extra inspireren te komen, zoals tijdelijke exposities van gedichten of foto’s. Het museum kan een startpunt zijn voor activiteiten, een plek waar wandelroutes opgehaald kunnen worden, of waar beweeggroepen zich verzamelen voor wandelingen, Tai Chi en meer.

Toon meer

Uwe Smit

Uwe is als vrijwilliger actief voor de omroep. Hij is twee keer per week werkzaam als bureauredacteur ter ondersteuning van de redactie. Contact met Uwe? Mail naar uwe@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button