Den Helder

Duijnker levert in en wordt wethouder namens Beter voor Den Helder

Den Helder – Remco Duijnker blijft wethouder in het college van Den Helder. Hij maakt de overstap naar Beter voor Den Helder, die daarmee twee wethouders in het college krijgt. Duijnker zat namens de Seniorenpartij in het college, maar fractievoorzitter Carla van Driesten zegde vorige week het vertrouwen in hem op en stapte met haar fractie uit de coalitie.

Duijnker levert als wethouder 0,2 fte in. De coalitie heeft hier dinsdagochtend over gesproken. “Het is een ontzettend lastig dilemma”, zegt Harmen Krul van het CDA. “Wij vinden dat een wethouder niet zonder partij kan functioneren en de ridderlijke weg voor Duijnker zou zijn geweest om op te stappen, maar wij gaan daar niet over. Beter voor Den Helder kwam vervolgens met het voorstel om Duijnker namens BvDH aan te houden.”

Het CDA kwam met het voorstel dat Beter als fractie iets moet inleveren, dat is de 0,2 die Duijnker kwijtraakt. “Hij verliest iets van zijn portefeuille, dat werk gaat naar een andere wethouder, maar die 0,2 komt niet elders terecht. De totale wethoudersploeg gaat het met 0,2 fte minder doen”, aldus Krul. Dat betekent dat Beter voor Den Helder voor in totaal 1,2 fte deel uitmaakt van het college en dus is 20 procent meer dan het CDA en dat komt weer overeen met het verschil in raadszetels. “We gaan nu snel verder met bouwen aan de stad.”

Carlo Assorgia laat weten altijd vertrouwen te hebben gehouden in Duijnker, vorige week direct te hebben aangegeven dat je een goed functionerende wethouder niet weg kunt sturen en het dus niet meer dan logisch vindt dat er een oplossing is gevonden.

Verklaring Duijnker
Geachte leden van de Raad,

De afgelopen twee jaar heb ik met hart en ziel gewerkt aan de uitvoering van het Helders Akkoord. We komen in Den Helder uit een lange periode, waarin er sprake was van veel wantrouwen en grote onderlinge verdeeldheid. We wilden een nieuwe fase inluiden en volgens mij zijn we daarin geslaagd. Ik heb van mijn kant loyaal meegewerkt aan alle afspraken, die we in het Akkoord met zeven partijen hebben opgenomen. Oók aan de afspraken, waar ik vanuit mijn achtergrond wel eens moeite mee had. Voor mij geldt: een man een man, een woord een woord. Ik heb daarover ook nooit in uw Raad bezwaren over mijn functioneren vernomen.
Inmiddels is mij gebleken dat mijn fractie van de Seniorenpartij zich niet meer herkent in mijn optreden en het vertrouwen in mij als wethouder heeft opgezegd. Een belangrijke reden hiervoor is het feit dat zij verwacht hadden dat de senioren meer op de kaart zouden komen. In mijn beleving heb ik mij daar hard voor gemaakt en wordt er voor deze doelgroep veel geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de voorzieningen voor senioren binnen het Sociaal Domein, maar ook aan bijvoorbeeld de prestatieafspraken met Woningstichting Den Helder over 0-treden woningen.

De Seniorenpartij heeft als fractie besloten niet meer tot de coalitie te willen behoren. Ik betreur dat in hoge mate, omdat dit niet bevorderlijk is voor de uitvoering van alle afspraken, die we in het Helders Akkoord hebben gemaakt en waar ik me nog steeds volledig in herken. Om die reden heb ik contact gehad met de fractievoorzitter van Beter voor Den Helder, die mij nog steeds volledig steunt. In overleg met elkaar is besloten dat ik het wethouderschap voortzet als wethouder namens Beter voor Den Helder waardoor we in staat zijn door te gaan met de grote uitdagingen waar onze gemeente voor staat.

Omdat deze overstap de verhouding in het college tussen BvDH en de andere partijen, die het Akkoord ondersteunen uit balans zou brengen, ben ik bereid om 0,2 fte in te leveren. Dat betekent dat BvDH vanaf nu 1,2 fte wethouder levert en dat is een reële verhouding in relatie tot de verkiezingsuitslag. Ik beschouw dit als een gebaar van mijn kant om de stabiliteit in de politieke verhoudingen in Den Helder te continueren en – misschien nog wel belangrijker – de uitdagingen waar onze gemeente de eerstkomende tijd voor staat met een stabiele en eensgezinde coalitie voort te zetten. Uiteraard zal ik als wethouder van de gemeente ook alles in het werk stellen om daar waar mogelijk voor een nog breder draagvlak, dan alleen steunend op de coalitie, te zorgen. Dat is wat Den Helder verdient!

M vr gr

Remco Duijnker

Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert vanavond vanaf 19.30 uur. De verwachting van Assorgia is dat deze kwestie geen groot onderwerp op de agenda wordt, al heeft de oppositie wel twee moties van wantrouwen aangekondigd tegen de wethouders Duijnker en Michiel Wouters. Die lijken door bovenstaande ontwikkeling op voorhand kansloos.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

1 reactie

 1. Wist u dat…….?

  Beter Voor Den Helder heeft meebetaald aan de verkiezingscampagne voor #Gemeentebelangen Den Helder? Om voormalige Wethouder Visser te steunen, waar nu Nancy List fractievoorzitter van is…..
  Beter Voor Den Helder al in 2014 Remco Duijnker een baantje heeft belooft als Wethouder.
  Harmen Krul tegen zijn eigen principes (bericht NHD) nu een wethouder laat zitten om Assorgia niet boos te maken….
  Assorgia regelmatig politieke bijeenkomsten in zijn zaak hield, met gratis pizza, om mensen zijn lijn op te krijgen…..
  De anonieme brief die ooit over Koen Schuiling verspreid werd, verder verspreid werd vanuit de pizzeria…. De anonieme brief die is gepubliceerd op de website van is ontvangen van Assorgia.
  Link naar anonieme brief; Link: http://robscholtemuseum.nl/anoniem-brief-aan-koen-schuiling-en-de-fractieleiders-van-de-politieke-partijen-in-de-helderse-gemeenteraad-zomer-2015/

Back to top button
%d bloggers liken dit: