Gemeente Den Helder gebruikt nepaccounts op sociale media

Den Helder – De gemeente zet incidenteel nepaccounts in om de sociale media van burgers te monitoren, blijkt uit antwoorden van het college B&W op vragen van de Helderse PVV fractie. Dit gebeurt enkel wanneer er sterke aanwijzingen zijn dat iemand voor verstoring van de openbare orde en veiligheid zorgt. Volgens de burgemeester is het toepassen van nepaccounts heel gebruikelijk en is het ook van belang om de veiligheid van de individuele medewerker te kunnen waarborgen.

Uit recent onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat veel gemeenten op grote schaal meekijken met burgers op sociale media, soms zelfs via nepaccounts, terwijl dit helemaal niet mag. Dit was aanleiding voor de PVV om het Helderse college te vragen of zij deze methode ook inzetten. Nu blijkt dat dit inderdaad het geval is.

Volgens het college is dit toegestaan: “We benadrukken dat de gemeente Den Helder niet afwijkt van de privacywetgeving en legaal handelt. Ambtenaren van de gemeente werken conform de richtlijnen van het privacybeleid van de gemeente.” Volgens het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap bevinden gemeenten die nepaccounts gebruiken zich echter in juridisch drijfzand: “Ze hebben daar geen wettelijke basis voor”, stellen zij.

Exit mobile version