Den HelderPolitiek

Gemeente Den Helder sluit jaarrekening 2020 af met positief saldo

Adverentie

Den Helder – Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft de jaarrekening 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente sluit 2020 af met een positief saldo van 453.000 euro. In de jaarrekening en het jaarverslag staat waar de gemeente Den Helder in 2020 het geld aan heeft uitgegeven.

De uitgaven waren in 2020 hoger dan verwacht, uiteraard vanwege de coronacrisis. Er moesten allerlei activiteiten opgestart worden om de effecten van de coronacrisis voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen op te vangen. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de start van de crisis direct een steunfonds ingesteld om te voorkomen dat cruciale voorzieningen voor de gemeente in gevaar zouden komen. Ook het Rijk heeft extra geld gegeven om deze effecten op te vangen. De detailhandel, horeca en allerlei culturele en maatschappelijke instellingen hebben geld ontvangen. Ondanks dit alles is het resultaat dus positief.

Volgens wethouder Kees Visser is Den Helder financieel gezond: “Uit de jaarstukken blijkt dat de financiële positie van de gemeente Den Helder nog steeds goed is. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende: het geeft aan dat de gemeente eventuele calamiteiten financieel goed op kan vangen. Van belang is dat we, ondanks de coronacrisis, verder zijn gegaan met het uitvoeren van onze ambities om Den Helder een gemeente te laten zijn waar het goed en gezond wonen, werken en recreëren is.” Het positieve saldo in 2020 is deels te verklaren door de steun van het Rijk en het feit dat bepaalde kosten niet gemaakt werden, omdat een aantal activiteiten niet konden worden uitgevoerd vanwege corona.

De jaarrekening wordt op 5 juli 2021 behandeld in de raadsvergadering. Het document is daarna te vinden op www.denhelder.nl/jaarrekening en geeft een volledig financieel overzicht.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button